Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä: Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

Tiedonhallintalaki koskee julkisen hallinnon tiedonhallintaa, ja lailla edistetään viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. 

Laki Finlexissä:

Ideapankissa:

Tiedonhallintalain toimeenpanon korkeakoulujen yhteinen ideamuotoilu

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-91 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-109 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS

Aikataulu: Laki tuli voimaan 1.1.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906

Laista viranomaistoiminnaksi:

Uusi viranomainen aloittanut toimintansa 1.1.2020: Tiedonhallintalautakunta (TihL)

  • Tiedonhallintalautakunta toimii valtiovarainministeriön yhteydessä itsenäisenä viranomaisena.
  • Valtioneuvosto nimittää tiedonhallintalautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
  • Tiedonhallintalautakunta on monialainen asiantuntijaviranomainen, joka toimii verkostomaisesti tiedonhallintalain tavoitteiden ja vaatimusten edistämiseksi.


Taustaa valmistelusta (2018-2019):

Valmistelun lähtökohtana oli koko tiedon elinkaareen kuuluva sääntely, mukaan lukien arkistointi. Lakiluonnoksista pyydettyjen lausuntojen jälkeen rajattiin arkistointi koskevan sääntely pois hallituksen lopullisesta esityksestä.

Valtiovarainministeriö julkaisi 31.10.2018 lausuntoyhteenvedon annetuista lausunnoista sekä kuvasi lausuntojen pohjalta lakiehdotukseen tehtävät muutokset. Ehdotetun tiedonhallintalain soveltamisalaan on tehty rajauksia ja tiedonhallintamallin perusteluita ja kuvausta on selvennetty.

Nykyinen tiedonhallinnan sääntelykokonaisuus on näyttäytynyt viranomaisille sirpaleisena ja sen kokonaisuuden hahmottaminen sekä ymmärtäminen on ollut vaikeaa. Sääntely on sisältänyt myös soveltamisalaa koskevia aukkoja sekä epäyhtenäisyyttä.


Vastuutahot: Valtiovarainministeriö

Yhteenveto

Tiedonhallinnan ja digitaalisten palvelujen sääntely


Lisätietoja:


Esityksiä korkeakoulujen näkökulmasta:

  File Modified
PNG File Tiedonhallinnan ja digitaalisten palvelujen sääntely.png Jun 24, 2020 by Antti Mäki
PDF File 2019 08 23 TihL Tietoturvallisuus Vahti 26 08 2019.pdf Jun 24, 2020 by Antti Mäki
PNG File Tiedonhallintalaki.png Jun 24, 2020 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-05-24 Tiedonhallintalaki opintoasioissa.pptx Jun 24, 2020 by Antti Mäki
PDF File 2019-05-21_Liite_3_Tiedonhallintalaki_korkeakoulujen_tietohallinto_ja_ICT.pdf Jun 24, 2020 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-04-17 Tiedonhallintalaki ja korkeakoulut.pptx Jun 24, 2020 by Antti Mäki

Ideapankki:

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS