Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata  • Päivitysehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa tiekartta@csc.fi
  • Kaikki muutosehdotukset käsitellään toimitustyötä tekevien CSC:n valmistelijoiden kesken
  • Tiekartalle tehdyt muutokset ovat löydettävissä Muutosehdotukset tiekartalle -sivulta
  • Sivun muita osia päivitetään jatkuvasti
  • No labels