Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä

Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotantoon liittyy lukuisia erityylisiä tiedontuottajia, tiedonvälittäjiä ja tiedonkerääjiä, joilla on yhteyksiä toisiinsa. Jotta koulutuksen ja tutkimuksen tietojen yhteismitallisuus sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuus voidaan varmistaa yhteisillä määritelmillä ja pelisäännöillä, OKM on asettanut tietovirtojen ja sanastotyön koordinaatioryhmän. 

Sektorien sisäisten tietovirtojen koordinointia ohjataan korkeakoulujen ja tutkimuksen osalta korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmän puitteissa. Yleissivistävän ja toisen asteen koulutuksen osalta vastaavia ryhmiä ei ole asetettu. Myös asteiden välisten tietovirtojen koordinointi on tähän asti toiminut epäformaalisti ilman asetettua koordinaatioryhmää. Järjestelmien välillä kulkeva yhdenmukainen tieto vaatii yhteisesti käytettyjä tietomäärityksiä ja käsitteiden yhdenmukaisuutta.

Opetushallituksen ylläpitämä Opintopolku on esimerkki tietojärjestelmästä, joka tuottaa tietoa hakijoihin liittyen ja tämän tueksi käyttää muiden järjestelmien tietoja. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto VIRTA on esimerkki tiedon välittäjästä yhdistäessään korkeakoulujen opintotietojärjestelmät ja välittäessään niistä tietoa eri toimijoille. Tilastokeskus on esimerkki tiedon kerääjästä, jonka keräämää tietoa siirretään jalostettuna opetushallinnon ohjauskäyttöön. Eri tiedontuottajat, tiedonvälittäjät ja tiedonkerääjät ovat yhteydessä toisiinsa.

Tehtävät

 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan koulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden välisten tietovirtojen / tiedonsiirtojen koordinointi 
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä muiden opetushallinnon luokituksia käyttävien sidosryhmien välisen luokitusyhteistyön koordinointi
 3. Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen avoimen datan käytön edistäminen
 4. Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sanastotyön koordinointi eri toimijoiden välisten tietovirtojen sisältöjen osalta

Koordinaatioryhmä ottaa toiminnassaan huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityön sekä koordinoi toimintaansa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen -yhteistyöryhmän kanssa.

Koordinaatioryhmä voi perustaa jaostoja, joihin se voi kutsua jäseniksi myös ryhmään kuulumattomia. Koordinaatioryhmä ja jaostot voivat kutsua omiin kokouksiinsa asiantuntijoita.

Kokoonpano (päivittyy syksyllä 2020)

 • Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Jarkko Moilanen, kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän I varapuheenjohtaja)
 • Tomi Kytölä, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän II varapuheenjohtaja)
 • Tero Huttunen, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kari Korhonen, kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ulla Angervo, erityisasiantuntija, Opetushallitus
 • Erja Nokkanen, tietohallintojohtaja, Opetushallitus
 • Seppo Ränninranta, IT-arkkitehti, Opetushallitus
 • Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Paula Merikko, kehityspäällikkö,  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Walter Rydman, koordinaattori,  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Suvi Remes, sovellusasiantuntija, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asettaminen ja toimikausi (päivittyy syksyllä 2020)

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän toimikausi on 25.1.2016–31.12.2019.

Asettamispäätös OKM/2/040/2016

Koordinaatioryhmän ja sen jaostojen työ tehdään virkatyönä eikä jäsenille makseta kokouspalkkioita eikä korvauksia kokousmatkoista aiheutuvista kuluista.

Käsitteiden yhdenmukaisuutta tukevan sanastotyön organisoiminen

Käsitteiden yhdenmukaisuutta tukeva sanastotyö on organisoitu opetustoimen ja tutkimuksen osalta eri tavoin. Lue lisää...

Vuoden 2020 kokoukset

 • Ajankohdat päivitetään syksyllä 2020

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Jukka Haapamäki, at minedu.fi,
+358 29 5330 088

Sihteeri
Heini Manninen at csc.fi,
+358 50 5726 297

Ryhmän sähköpostilista
tietovirta-sanasto-kr at postit.csc.fi 

 • No labels