Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka: Kirkkokatu 6, Tieteiden talo, sali 405

Aika: 12.6.2017 klo 10-12

Osallistujat:

 • Tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Vararehtori Kaisa Miettinen, Jyväskylän yliopisto ESTE
 • Rehtori Petri Raivo, Karelia-ammattikorkeakoulu, ARENE-edustaja
 • Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto, FUCIO-edustaja
 • IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, AAPA-edustaja
 • Tietoasiantuntija Aija Kaitera, Helsingin yliopisto, TUHA-verkoston edustaja
 • Kirjaston johtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto, Kirjastojen neuvoston edustaja
 • Kehittämispäällikkö Riitta Meretoja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia ESTE
 • Rahoitusjohtaja Jari Toivo, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos ESTE
 • Neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali-ja terveysministeriö
 • Pääsuunnittelija Kai Husso, työ-ja elinkeinoministeriö ESTE
 • Professori Pekka Appelqvist, Puolustusministeriö
 • Professori Virpi Tuunainen, Aalto yliopisto, Professoriliiton edustaja
 • Informaatikko Maija Paavolainen, Helsingin yliopisto
 • Toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
 • Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
 • Professori Anne Mäntynen, Jyväskylän yliopisto, Tiedekustantajien edustaja
 • Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Johtaja Antti Mäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki, opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailija

 • Vanhempi myyntikoordinaattori Leena Jukka, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Päätöslista

3. Kokouskäytänteet

 • (1) Jäsenet voivat nimityttää itselleen varahenkilön omasta edustajaryhmästään. Varahenkilön yhteystiedot lähetetään Leena Jukalle, leena.jukka@csc.fi

4. Ryhmän asettamiskirjeen esittely

 • (2) Päätettiin, että CSC konkretisoi tutkimustietovarantohankkeen wikisivulla sidosryhmien osalta esitettyjä tavoitteita.

5. Tutkimustietovaranto-projektin esittely

 • (3) Päätettiin, että tutkijan tietovirtoja kuvaava kaavio valmistuu kesällä, ja syksyllä kuvataan tietovirtakuvauksia konkretisoimaan prosessiketjuja.
 • (4) Päätettiin, että hankkeen aikataulua ja tavoitteita konkretisoidaan.
 • (5) Päätettiin, että laaditaan kuva keskeisistä kansainvälisistä rajapinnoista.
 • (6) Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään kansallisesti uusittavaa laskenta- ja datanhallintaympäristöä.
 • (7) Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään tutkimustietovarannon toteuttamiseen ja toimivuuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Kokousmuistio

Aloituskokous 12.6.2017


Asialista

 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

 2. Osanottajien lyhyt esittely

 3. Kokouskäytänteet

 4. Ryhmän asettamiskirjeen esittely
  Jukka Haapamäki (Liite 1)

 5. Tutkimustietovaranto-projektin esittely
  Hanna-Mari Puuska (Liite 2)

 6. Kyselyn tulosten esittely, kaikki vastaukset ppt,
  Tulosten tiivistetty versio: (Liite 3)

 7. Muut asiat

 8. Kokouksen päättäminen
 • No labels