Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: Ma 11.6.2018 klo 12-15


Osallistujat:


 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto ESTE varahenkilö Pirjo Rauhala, Tampereen yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto ESTE varahenkilö tietoasiantuntija Leena Huiku, Aalto yliopisto
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Business Finland
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö ESTE
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus ESTE varahenkilö Mervi Härkönen, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus


Vierailijat:

 • Projektipäällikkö Tiina Strengell, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Principal Advisor Jackie Fawcett, Science and Innovation Trends, New Zealand Ministry of Business Innovation and Employment


TTV-ohjausryhmän kokousmuistio 11.6.2018

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

2. Research information system in New Zealand (Jackie Fawcett, Liite 1)

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen Liite 2

4. Tilastokeskuksen työajankäyttökertoimien laskenta Liite 3 , lisämateriaali

5. Tilannekatsaus tutkimustietovarannon kehitykseen Liite 4

 • Tutkijakyselyn tuloksia
 • Tutkimustietovaranto
 • Hanketietovaranto
 • VIRTA-julkaisutietopalvelu ja julkaisutyöryhmä
 • Tutkimusinfrapankki
 • Etsin/METAX
 • Tutkimustietovarannon palvelumuotoilu
 • TUHA-sanasto
 • Pohjoismaiset tapaamiset 28.-29.5.2018
 • Tiedonsiirtopilotit

6. Tutkimustoiminnan raportointi ja tilastointi tutkimustietovarannon kautta Liite 5

7. Tiedoksi

 • EUNIS-konferenssi
 • EuroCRIS-konferenssi
 • CASRAI ReConnect UK

10. Muita asioita

 • Tietopohja liittyen APC-maksuihin

11. Seuraava kokous

 • To 23.8.2018

12. Kokouksen päättäminen


 • No labels