Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: ke 19.12.2018 klo 13.00–16.00

Paikka: OKM nh. Simeoni B336 (Meritullinkatu 1, 3. krs)


Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto ESTE varalla Pirjo Rauhala, Tampereen yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ESTE
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Business Finland
 • Johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö ESTE
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Tutkimusasiamies Jukka Lindeman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Product Head Harri Honko, W2E
 • Senior Systems Specialist Christopher Ariyo, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Päätöslista

 • 7 Tieteenalaluokituksen täydentäminen: Luokan 3121otsikko muutetaan muotoon 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet. Muutos viedään myös Tilastokeskuksen

  tieteenalaluokitukseen.

Kokousmuistio

TTV_ohjausryhmän kokousmuistio 19.12.2018

Asialista

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja kokousmuistion hyväksyminen (Liite 1)

 3. Tilannekatsaus (Liite 2)

  1. Hanketietovaranto 

  2. Henkilötietojen käsittelyperusteet

  3. EuroCRIS Membership Meeting 11/2018

  4. Julkaisujen tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä

 4. MyData-selvitys (Harri Honko) (Liite 3a ja Liite 3b)

 5. Tutkimustoiminnan ohjauksen tietopohja tutkimusorganisaatioissa

  1. Aalto-yliopisto (Anne Sunikka) (Liite 4)

  2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Jukka Lindeman) (Liite 6)

  3. Tampereen yliopisto (Pirjo Rauhala) (Liite 7)

 6. Tutkimusaineistojen metatietojen kattavuus ja saatavuus kansallisesti

  1. Aineistojen metatietojen käyttötapaukset tutkimustietovarannossa (Hanna-Mari Puuska) (Liite 8)

   • Metatietovirrat

   • Fairdata-palvelut
  2. EUDAT-palvelut (Christopher Ariyo) (Liite 9)

  3. Isaacus (Minna Liikala) (Liite 10)

  4. Aineistojen metatietojen käsittely korkeakoulussa (Seliina Päällysaho) (Liite 11)

 7. Muut asiat

  1. Tieteenalaluokituksen täydentäminen (Jukka Haapamäki)

 8. Seuraava kokous

  1. Keskiviikko 6.2.2019 klo 12-15

 9. Kokouksen päättäminen • No labels