Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 19.4.2018 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto ESTE, varahenkilö suunnittelupäällikkö Pirjo Rauhala, Tampereen yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ESTE
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Business Finland
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Vanhempi koordinaattori, legal advice (ryhmän sihteeri) Leena Jukka, CSC, ESTE
 • Projektipäällikkö Tiina Strengell, CSC
 • Projektipäällikkö Jutta Virolainen, CSC


Päätöslista

4. Julkaisutyöryhmän nimeäminen

Päätettiin asettaa julkaisutyöryhmä esityksen mukaisesti 1.5.2018-31.1.2019. Esityksestä poiketen SoleCRIS-järjestelmää käyttävistä yliopistoista ei nimetä edustajaa

5. Päätösasia: Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin projektisuunnitelma

Edetään esityksen vaihtoehdon 2 mukaan, eli Tutkimusinfrastrukrtuurien tietopankin kehitystä ei enää jatketa erillisen palvelunaan, vaan osana tutkimustietovarantoa.

6Tutkijakysely

Julkaistaan tutkijakysely ehdotetuin muutoksin research.fi-sivustolla. Ohjausryhmän jäsenet voivat kommentoida sisältöä vielä tämän kuun loppuun

Kokousmuistio

TTV-ohjausryhmän kokousmuistio 19.4.2018 (PDF)


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen (Haapamäki)
 3. Ajankohtaista (tiedoksi)
 4. Julkaisutyöryhmän nimeäminen (Haapamäki)
 5. Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin projektisuunnitelma (Strengell)
 6. Tutkijakysely (Puuska)
 7. Tilastokeskuksen kansainvälinen yhteistyö TKI-tilastoinnissa (Leppälahti)
 8. Tutkimustietovarannon portaalin workshop (Strengell ja Virolainen)
  1. Prosessin ja ryhmätyön esittely, Liite 8
  2. Ryhmätyöt
  3. Loppukeskustelu
 9. Tiedoksi
  1. AT2OA-työpaja, Wien 9.4.2018
 10. Muita asioita
 11. Seuraava kokous
  • Ma 11.6.2018 klo 12-15
 • No labels