Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Paikka Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 23.8.2018 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Business Finland
 • Johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailija:

 • Projektipäällikkö Tiina Strengell, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Projektipäällikkö Anssi Kainulainen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus


TTV-ohjausryhmän kokousmuistio 23.8.2018

Asialista

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen Liite 1

 3. Tilannekatsaus Liite 2

  1. Lähdetietovarantojen tilannekatsaus

   1. VIRTA -julkaisutietopalvelu

   2. Infrastruktuuriryhmän jatko

   3. Hanketietovarannon tilanne

   4. Käynnistyvä selvitys tutkijan omien tietojen luvittamisesta
  2. Hyödyntämisen suunnittelu

  3. Tutkimustietovarannon kehitys ja roadmap

 4. FAIRdata-palvelut Liite 3

 5. Tutkimustietovarannon portaalin palvelumuotoilu: palvelupolut Liite 4 + tiivistelmä

 6. Henkilötietojen käsittelyperusteet tutkimustietovarannossa Liite 5

 7. Muita asioita

 8. Seuraava kokous To 11.10.2018

 9. Kokouksen päättäminen

 • No labels