Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: ke 6.2.2019 klo 12-15

Paikka: nh. Väinämöinen, OKM (Meritullinkatu 10)

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ESTE
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ESTE
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto ESTE varalla Leena Huiku, Aalto-yliopisto
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Business Finland ESTE
 • Johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia ESTE varalla järjestelmäpäällikkö Reino Viita, Suomen Akatemia
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö (klo 13.30 asti)
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Projektipäällikkö Tiina Strengell, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Projektipäällikkö Joonas Nikkanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Päätöslista

 • Kohta 4: Toimitaan Liitteen 3 ehdotuksen mukaisesti siten, että avoin saatavuus -tietoa voi vuoden 2017 julkaisujen osalta päivittää vielä kahta vuotta myöhemmällä tiedonkeruukierroksella ja sen jälkeen tehtyjä julkaisuja yhtä vuotta myöhemmällä tiedonkeruukierroksella. OKM on yhteydessä TUHA-julkaisutiedonkeruuryhmän puheenjohtajaan ja pyytää ryhmää muotoilemaan ohjeistuksen OA-tiedon raportointiin
 • Kohta 5: Hyväksytään julkaisutyyppiluokituksen muuttaminen attribuuttipohjaiseksi.
 • Kohta 5: Jatketaan asiantuntijatehtävien tietomallin pilotointia ehdotuksen mukaisesti.
 • Kohta 5: Avoin saatavuus -tiedon muutokset viedään eteenpäin kommenteille ehdotuksen mukaisesti ja jatketaan tietomallin työstöä.
 • Kohta 6: Hyödynnetään ensi vaiheessa tutkimusorganisaatioiden luokittelussa ja rajauksessa Akatemian listaa tutkimusorganisaatioista.

Kokousmuistio

Kokous 6-2-2019.docx


Asialista

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja kokousmuistion hyväksyminen (Liite 1)

 3. Tilannekatsaus (Tiina Strengell, Liite 2)

  1. Työsuunnitelma vuodelle 2019
  2. Tapahtumia

 4. Korkeakoulujen uuden rahoitusmallin mukaisen avoin saatavuus -tiedon kerääminen julkaisutiedonkeruussa (Jukka Haapamäki, Liite 3)
 5. Virta-julkaisutietopalvelun tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän toimikauden päättyminen ja jatkotoimenpiteet (Joonas Nikkanen, Liite 4)

  1. Julkaisutyyppiluokituksen muuttaminen attribuuttipohjaiseksi
  2. Asiantuntijatehtävien tietomallin pilotointi
  3. Avoimen saatavuuden tiedonkeruu
 6. Tutkimustietovarannon portaalin toteutussuunnitelma (Tiina Strengell, Liite 5a, Liite 5b, Liite 5 c)

  1. Suostumuksenhallinta

  2. Suunnitteluperiaatteet

  3. Nimi ja brändi

  4. Graafinen ulkoasu

  5. Ensimmäisen vaiheen toteutuksen sisältö, aikataulu ja julkaiseminen

  6. Viestintä

 7. Hanketietovarannon kehityksen tilannekatsaus (Tiina Strengell, Liite 6)

 8. Tietosuojaohje ja yhteisrekisterinpitäjyys (Hanna-Mari Puuska)

  1. Henkilötietojen käsittelyperusteet ja ohje rahoittajille (luonnos, Liite 7a, Liite 7b)

  2. Tutkimustietovarannon tietosuojaseloste (luonnos, Liite 7c)

  3. Sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä (luonnos, Liite 7d, Liite 7e)

 9. Muut asiat

 10. Seuraava kokous

  1. Torstai 21.3.2019
 11. Kokouksen päättäminen

 • No labels