Tutkimustietovaranto tarjoaa yhden yhteisen alustan ja näkymän kaikkien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tiedeuutisiin. Uutisten näyttäminen portaalissa tuo organisaatioiden viestinnälle lisää näkyvyyttä ja koostaa maanlaajuisesti kattavan tarjonnan ajankohtaisia uutisia yhteen paikkaan. Tutkimustietovarannossa esitetään uutisesta ainoastaan metatiedot (ks. tiedeuutisten tietosisältö) ja ohjataan uutisen lähteelle alkuperäiselle julkaisualustalle.

Tarkoituksena on esittää niitä uutisia, joita jo julkaistaan esimerkiksi organisaatioiden omilla sivuilla. Tutkimustietovarantoa varten organisaatioiden ei tarvitse tuottaa erillisiä uutisia.

Uutisen yhteydessä on mahdollista esittää organisaation logo. Lue lisää logojen käytöstä tutkimustietovarannossa.

Pyydämme tiedeuutisten siirtämisestä kiinnostuneita organisaatioita olemaan yhteydessä osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi

Webinaari tutkimusorganisaatioiden viestinnälle 23.1.2020 - kansallinen näkyvyys ja tiedeuutiset tutkimustietovarannossa

Mikä on tiedeuutinen?

Tiedeuutisilla tarkoitetaan tiedettä- ja tutkimusta koskevaa uutisointia. Määrittelyä ei ole rajattu tarkemmin. Kukin organisaatio määrittelee itse, mitä uutisia pitävät tutkimustietovarantoon sopivina.

Portaalissa ei toistaiseksi esitetä uutisista erillisiä kieliversioita, mutta uutiset voivat olla kirjoitettu joko suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai saameksi. Portaalin kielivalinnan muuttaminen ei vaikuta käyttäjän näkemään uutissisältöön.

Miten uutisia voi siirtää tutkimustietovarantoon?

Tutkimustietovaranto haravoi uutisia RSS-syötteiden kautta. Syöte voi löytyä joko tutkimusorganisaation omilta sivuilta tai jaetulta tiedotusalustalta. Tällöin syötteestä tulee löytyä jokaisen uutisen kohdalta ko. organisaation y-tunnus.

Syöte voi olla joko ainoastaan tiedettä- ja tutkimusta koskeavia uutisia sisältävä tai sen kautta voidaan toimittaa myös muita aiheita koskevia uutisia. Tällöin syötteestä tulee löytyä jokaisen uutisen kohdalta tutkimustietovarannon aihetunnus (TTV).

Organisaatio voi poistaa uutisen tutkimustietovarannosta poistamalla uutisen omasta syötteestään. Virkistyksen syklistä riippuen uutinen poistuu mahdollisesti pienellä viiveellä.

Mikäli olette kiinnostuneita tuomaan oman organisaationne tiedettä ja tutkimusta koskevat uutiset tutkimustietovarantoon, otattehan ystävällisesti yhteyttä osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi.

Tiedeuutisen tietosisältö

Uutisista tarvitaan vähintään seuraavat tiedot: uutisen otsikko, uutisen päivämäärä, uutisen tuottanut organisaatio, uutisen lähde (URL) sekä tutkimustietovarannon aihetunniste.

Mikäli syöte poimitaan organisaation omalta sivulta, tietoa uutisen tuottaneenesta organisaatiosta ei tarvita.

Mikäli syöte poimitaan jaetulta tiedostusalustalta, ilmoitetaan jokaisen uutisen yhteydessä organisaation y-tunnus.

Mikäli syötteen kautta toimitetaan ainoastaan sellaisia uutisia, jotka organisaatio on katsonut sopivaksi tutkimustietovarannolle, tutkimustietovarannon aihetunnistetta ei tarvita.

Muita tietoja, joita uutisesta voi toimittaa: tiivistelmä uutisesta, aihetunnisteet.

Aikataulu

Syötteitä integroidaan portaalin päivityksien yhteydessä.

Esimerkki RSS-tiedoston sisällöstä

 <?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

>

    <channel>
       *<title>Organisaation nimi / tiede-ja tutkimusuutiset tms. </title> 
       *<link>#</link>
       *<description>Syötteen nimi, esim. Uusimmat tiede-ja tutkimusuutiset organisaatiolta X</description>
       <item>
           *<title>Uutisen otsikko</title>
           *<link>#</link>
            <description>Tiivistelmä uutisesta</description>
           *<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 11:58:54 GMT</pubDate>
           *<dc:publisher>Y-tunnus</dc:publisher> <!--Pakollinen, mikäli samassa syötteessä toimitetaan useamman organisaation uutisia-->
           *<category>TTV</category> <!--Pakollinen, mikäli samassa syötteessä toimitetaan myös muita kuin tutkimustietovarannolle tarkoitettuja uutisia-->
            <category>avainsana1</category>
            <category>avainsana2</category>
        </item>
    </channel>

</rss>
       

* Pakollinen elementti tiedeuutisten tietomallin kannalta

Koottu RSS-syöte

Tiedejatutkimus.fi-palveluun toimitettujen tiede- ja tutkimusuutisten metatiedot on koottu yhdeksi RSS-syötteeksi, jota on mahdollista välittää eteenpäin.

Yksi RSS-syöte parantaa palveluun toimitettujen tiedeuutisten näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Uutisten metatietojen välittäminen Tiedejatutkimus.fi-palvelun kautta kootuksi RSS-syötteeksi ei vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä uutisia toimittavilta organisaatioilta.

Jaetun syötteen yksittäisistä uutisista päätyy edelleen tutkimusorganisaation omille sivuille.