Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovaranto on modulaarinen kokonaisuus, joka kokoaa tietoja olemassa olevia tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. Uusia tietovarantoja liitetään tutkimustietovarantoon vaiheittain, tietomääritysten ja tietojen kattavuuden kehitysvaiheesta riippuen.

Yksittäinen käyttäjä ei voi syöttää tietoja suoraan Tutkimustietovarantoon käyttöliittymän kautta vaan tiedot kerätään muista lähteistä. Uutta tiedontuotantoa ei käynnistetä. Tutkimustietovarantoon tietoa tarjoavat lähdejärjestelmät vastaavat omalta osaltaan tiedon keräämisestä. Esimerkiksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat siirtää julkaisujensa tiedot tutkimustietovarantoon VIRTA-julkaisutietopalvelun ja tutkimusaineistojensa tiedot Fairdata-palvelujen kautta.

Rahoittajat siirtävät rahoituspäätöstensä tiedot tietonsa hanketietovarantoon, joka on kiinteä osa tutkimustietovarantoa. Tiedot ovat käytettävissä saumattomasti osana tutkimustietovarannon muodostamaa laajaa tietokokonaisuutta suomalaisesta tutkimuksesta.

Alkuperäisisten lähdejärjestelmien sekä hajautettujen tietovarantojen omistajat (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat, jne.) hallinnoivat niiden toimintaprosesseja ja tietosisältöjä itsenäisesti kuten aiemmin. Tutkimustietovaranto tarjoaa niille lisäarvoa mahdollistamalla sujuvan tietojen välityksen niiden välillä.

Tutkimustietovarannon jatkokehityksessä otetaan huomioon myös käyttöönoton ja kehityksen myötä esiin nousevat uudet hyödyntämismahdollisuudet. Tutkimustulosten esittämisen ja välittämisen muodot muuttuvat nopeasti ja esimerkiksi uudentyyppisiä julkaisemisen muotoja on syntymässä sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median muuttuessa. Tietosisältöjä laajennetaan tarpeen mukaan siten, että tutkimustietovaranto palvelee mahdollisimman hyvin tutkimusympäristön kehitystä.


Yhteenveto tutkimustietovarannon tietosisällöstä

Tietokokonaisuus

Mistä?

Mihin toimitetaan

Aikataulu tiedonsiirrolle

Miten?

Julkaisut

Tutkimusorganisaatiot

VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta

VIRTA tuotannossa vuodesta 2016. Liitetty osaksi tutkimustietovarantoa.

XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalveluun tai JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta

Tutkijan profiilitiedot ja muut tutkimusaktiviteetit

Tutkimusorganisaatiot ja/tai ORCID

Sovitaan 2020 aikana.Tietomalli ja toimitustapa suunnitellaan Tutkijan tiedot –työryhmässä vuoden 2020 aikana. Tuotantoon 2021.

Ilmoittaudu pilottiorganisaatioksi tutkimustietovaranto@csc.fi

Rahoituspäätökset

Rahoittajat

Hanketietovaranto on osa tutkimustietovarantoaRahoittajat voivat liittyä mukaan haluamassaan vaiheessa. Tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä rahoittajan kanssa.Kiinnostuneita rahoittajia pyydetään olemaan yhdeydessä osoitteeseen tutkimustietovaranto@csc.fi

Tutkimusaineistot

Tutkimusorganisaatiot ja aineistopalvelut

Fairdata-palveluiden kauttaTutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusorganisaatiot ja Suomen Akatemia (FIRI)

Tutkimusinfrastruktruurien tietopankki on osa tutkimustietovarantoaTietojen toimittaminen on käynnissäXML-tiedonsiirtona tai lomakkeen kautta

Organisaatiot

Vipunen, YTJ, Finto

-Organisaatioiden tietoja päivitetään tarvittaessaOrganisaatiot eivät itse toimita tietoja, vaan tiedot kootaan muista julkisista palveluista

Tiedeuutiset

Tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat

Tutkimustietovaranto haravoi uutisia organisaatioiden omista RSS-syötteistä.Syötteitä integroidaan portaalin päivityksien yhteydessä.Kiinnostuneita organisaatioita pyydetään olemaan yhdeydessä osoitteeseen tutkimustietovaranto@csc.fi

Tiede- ja innovaatiopolitiikka

Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta

OKM, Suomen Akatemia

---