Tutkimustietovaranto käyttää tutkimusaineistojen tietolähteenään Metax-metatietovarantoa (www.fairdata.fi/metax).

Metax sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista. Palvelun tarkoituksena on tukea tiedettä ja tutkimusta. Ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen metatiedot (IDA, pitkäaikaissaatavuus) mutta Metax sisältää myös muut Qvaimella luodut metatiedot sekä muista lähteistä kopioituja metatietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutietoja on mahdollista tuoda Metaxin myös sen tarjoaman rajapinnan kautta (Metax REST API).

Metaxin sisältämät tiedot siirretään automaattisesti näkyviin Tiedejatutkimus.fi-portaaliin. Muuttuneet tiedot siirretään päivittäin.

Aineistojen saamiseksi Metaxiin on useita erilaisia polkuja

Tutkija:

 • Qvain (aineistot muokattavissa myös Metax APIlla). Aineistoihin voi linkittää tiedostoja IDAsta
 • Metax API (aineistot muokattavissa myös Qvaimella)
 • Kolmas vaihtoehto vaatii yhteistyötä organisaation kanssa tai ainakin tiedon, onko kopioimisesta Metaxiin sovittu
  • Aineiston tallentaminen johonkin sellaiseen palveluun, josta aineistot kopioituvat Metaxiin 

Organisaatio:

 • Aineistot jossain organisaation omassa tietovarastossa
  • Organisaatio sopii haravoinnista CSC:n kanssa (aineistot organisaation omassa järjestelmässä)
  • Organisaatio sopii Metax APIn käytöstä CSC:n kanssa (aineistot organisaation omassa järjestelmässä, josta ne saadaan keskitetysti Metax APIa käyttämällä Metaxiin)
Qvaimella Metaxiin

 • https://qvain.fairdata.fi/
 • Yksinkertainen lomake, jolla tutkimusaineiston metatiedot syötetään

  • Etsimessä laskeutumissivu ja tiedostojen (IDA) lataus
  • Tutkimustietovarannossa aineiston oma sivu, josta linkitys Etsimen tiedostolataukseen

Metax APIlla Metaxiin

 • Metaxin tarjoama API –rajapinta, jolla aineistoja voi luoda, tuoda, muokata ja poistaa.
 • https://metax.fairdata.fi/docs/
 • Tutkijan omille aineistoille heti käytössä (korvaa Qvaimen käytön) ​
 • Organisaatiotasoiseen käyttöön (korvaa haravoinnin) sovittava erikseen (tunnukset, data catalogintiedot, pysyvien tunnusten generointi)​

Haravoimalla Metaxiin

Olemassaolevia aineistoja voidaan kopioida Metaxiin haravoimalla (Etsin-harava)

 • Tiedon toimittaja vastaa siitä, että tällä on oikeudet aineistoon (lisenssit, henkilötiedot, yms.) ja, että aineistolla on olemassaoleva pysyvä tunniste ja laskeutumissivu.
 • Etsimessä ja tutkimustietovarannossa aineiston oma sivu ja sieltä linkitys aineiston alkuperäiseen sijaintiin. Tiedostojen lataus alkuperäisessä sijaintipaikassa.

Haravointi suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa

 • Pakolliset kentät
 • Referenssidatat
 • OAI-PMH –rajapinta:
  • Metax pyytää, asiakkaan rajapinta vastaa antamalla aineistojen metadatat (sovittavaa: domain/ip, tunnukset, palomuuriavaukset)
  • Metadatan muoto: CDMI / Datacite / DDI 2.5 / ISO19139