Mitä: Tutkimustietovarannon webinaari tiedon tuottajille. Webinaarissa käydään läpi hankkeen etenemistä, kehityssuunnitelmaa sekä muita ajankohtaisia asioita.

Milloin: ti 12.9.2023 klo 14-16

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/63584957464?pwd=RTdQd2NpV3BKMm8wWGo4akZESUxVZz09

Webinaarin esityskalvot: TTV_webinaari_kalvot_2023-09-12.pdf.

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_eetcyhhs


Tutkimusta koskevien tietojen tuottaminen tutkimusorganisaatioista tutkimustietovarantoon – mitä tietoja, miten ja milloin? Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuottavat tietovarantoon mm. julkaisujensa, tutkimusaineistojensa, tutkimusinfrastruktuuriensa tietoja sekä omia tiedeuutisiaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat tutkimustietovarantoon tietoa tuottavien organisaatioiden asiantuntijat webinaariin, jossa esitellään tilannetietoa hankkeen etenemisestä. Webinaarissa käydään läpi myös tutkimustietovarannon Tiedejatutkimus.fi-portaalin uusimpia päivityksiä sekä tulevia suunnitteilla olevia uusia ominaisuuksia. Webinaarin aikataulu on alustava.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua. Webinaari tallennetaan.

Ohjelma

Huom. Kansainvälinen yhteistyö ja kehitys -osio siirtyy seuraavaan webinaariin.

Kellonaika

Ohjelma

14:00-14:15

Katsaus tutkimustietovarannon kehitykseen

14:15-14:50

Tiedejatutkimus.fin hyödyntäminen

14:50-15:20

Tutkimusaineistot​ Tiedejatutkimus.fi:ssä

15:20-15:45

Kansainvälinen yhteistyö ja kehitys

15:45–16:00

Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Muistio

Katsaus tutkimustietovarannon kehitykseen (Niklas Lintumäki, CSC)

 • Kesän aikana keskitytty pienkehitykseen ja bugien korjaamiseen.
 • Tutkimustietovarannon ja Tiedejatutkimus.fi-portaalin kävijätilastot: Tasaista nousua viimeisen kahden vuoden ajan.
 • Seuraava yhteisökokous järjestetään torstaina 20.9.2023. https://wiki.eduuni.fi/x/u4RLFw, keskiössä viestintä.
 • Kysyttiin, miten julkaisuhaku toimii portaalissa. Nyt ei saa haettua esim. DOI:lla julkaisua esiin. Otsikollakin hakiessa on hankalaa löytää yksittäistä julkaisua esiin, vaikka se siellä on.
  • Vastattiin asian olevan käsittelyssä, ja sen otettavan uudelleen tarkasteluun. Haku on toiminut aiemmin, mutta keväällä se on rikkoutunut.
 • Kommentoitiin positiivisena, että Hankehaavin tietojen siirto on käynnistymässä.
 • Kommentoitiin fraasihaun toimimattomuutta
  • Vastattiin, että fraasihaku "hipsuilla" ei ole vielä missään vaiheessa toiminut, tämä tiimillä tiedossa ja otettu huomioon.
 • Kysymyksiin ja kommentteihin hakutoimintojen tämänhetkisistä puutteista ja ongelmista vastattiin yleisesti, että vikoja edistetään jatkuvasti ja kehityskokonaisuutta hahmotellaan.
 • Kysyttiin, saako tietoja tai raportteja ulos exceleinä tai csv-tiedostoina.
  • Vastattiin: Ei valitettavasti mahdollista tutkimustietovarantolain puitteissa, hyödyntämään pääsevät vain tutkimustoimijat. Lisätietoa myöhemmässä esityksessä.
 • Kommentoitiin, että henkilön nimellä haettaessa aiemmin tuli uusin ensin, nyt ei.
  • Vastattiin, että tällä hetkellä julkaisuissa haku listaa osuvimmat tulokset ensin.
 • Kysyttiin, miten linkit julkaisuun valikoituu. Eikö kaikki Justukseen tallennetut linkit voisi tulla näkyviin?
  • Vastattiin, että asiaa edistetään vielä syksyn aikana eteenpäin.
 • Kysyttiin, voiko alayksikkötiedolla hakea portaalista.
  • Vastattiin, että pystyy hakemaan, mutta jos organisaatiolla on alayksiköt ajan saatossa muuttuneet, näitä kulmia ei haussa pysty huomioimaan. Hakua voi käydä kokeilemassa oman organisaation osalta Organisaatiot-välilehden Alayksiköt-palkista.
 • Kysyttiin, onko Tiedejatutkimus.fi:n eri osioiden kehitystyöstä jotain suunnitelmaa tm. saatavilla.
  • Vastattiin, että kannattaa käydä kurkkaamassa wikisivu visiotyöhön: https://wiki.eduuni.fi/x/zy_qEg. Sivu on kommentoitava näkymä visiotyöhön ja osio, jota edelleen kehitetään.


Tiedejatutkimus.fi:n hyödyntäminen (Walter Rydman & Laura Himanen, CSC)

 • Kysyttiin osallistujilta, mihin he käyttävät Tiedejatutkimus.fi-portaalia.
  • Vastattiin, että oman ja muiden organisaatioiden julkaisutoiminnan tilannekatsaukseen. → Samaa voi tehdä nyt hanketietoihin, sillä varoituksella, että kaikkien rahoittajien osalta tiedot eivät ole täydellisiä. 
  • Kokonaiskuvaan organisaatioista datan, infrojen, tutkijoiden ja julkaisujen suhteen.
  • Julkaisutiedonkeruun apuvälineenä: Onko yhteisjulkaisun tiedot jo tallennettu ja miten.
  • Julkaisutiedonkeruun yhteydessä tarkastamaan, onko samasta kanavasta jo joku muu tallentanut julkaisun.
  • Selvittämään, mihin julkaisutyyppiin tietyn kanavan julkaisut ovat tallennettu.
  • Sen seurantaan, onko oma organisaatio ottanut palvelua käyttöön.
  • Tutkimustuotosten tarkasteluun
  • Eri hankkeiden rahoituspäätösten hakemiseen.
  • Vastauksissa korostuu julkaisut → Vastuullisen arvioinnin näkökulmasta hyvä, että juurikin julkaisutiedot korostuu, koska niihin voidaan Tiedejatutkimus.fi:ssä luottaa ja kokonaiskuvan saaminen on luotettavaa.
 • Kysyttiin osallistujilta, mihin he haluaisivat käyttää portaalia.
  • Vastattiin: Infrojen tietojen etsimiseen → Infroissa tiedonkeruu ja tuominen Tiedejatutkimus.fi:hin on parhaillaan kehittymässä, nykyisessä infratietomallissa on tiettyjä käytettävyysongelmia. Kehitetään, kuinka infratiedot esitetään/näytetään, kuvalliset/verkostomaiset tavat voisivat olla toimivia. Tietosisällön yhdenmukaistuessa haku saadaan kohdistettua oikeisiin asioihin. Yksi iso kysymys siinä, kuinka saadaan infratieto pysymään ajantasaisena ja ylläpidettynä. Tekninen puoli helpompi kuin varsinainen prosessi, tehdään työtä infra-asiantuntijoiden kanssa.
  • Julkaisujen, hankkeiden, datojen ja infrojen linkittyminen toisiinsa. Esim. Mitä tietyllä infralla on tuotettu. → Tunnistettu ja kehityslistalla, hyvin tärkeä kehityssuunta.
  • Visualisointia monipuolisemmin → Nykyinen versio on alkuvaiheen versio, onko jotain tiettyä, mitä kehittää?
   • Ongelma: Värit ja niiden vaihtelu, kuvana tallennettaessa ei käteviä. Nyt käy usein niin, että ottaa vain luvut ylös ja tekee oman visualisoinnin. Toiveena värien kehittäminen, että visualisointeja voisi uudelleenkäyttää sellaisenaan. → Värien systemaattisuus ja saavutettavuus pitää ottaa paremmin huomioon kehitystyössä. 
  • Avoimen tiedon hakuun (erityisesti julkaisuissa), edellyttäisi tehokkaita hakutoimintoja ja rajausmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia saada hakulistauksia ulos, esim. spostiin.
  • Tiedon liittäminen, jotta voidaan tutkia esimerkiksi "Mitä tietyllä infralla on tuotettu".
  • Halu saada esim. julkaisujen nimet näkyviin paremmin.
 • Kysyttiin osallistujilta, millaisia riskejä portaalin kuvaajien käyttöön voi liittyä
  • Vastauksissa korostettiin saavutettavuutta kuvien ja kaavioiden värien ja fonttikoon suhteen → Otetaan huomioon jatkossa.
  • Kysyttiin, saako kuvista myös suorat luvut taulukoituna? → Ei, mutta voidaan hoitaa rajapinnan kautta palvelun kehittyessä.
  • Onko datan laadussa riskejä? (Kaikki tietosisällöt eivät ole yhtä täydellisiä)
   • Tiedostetaan, että kuluva ja edellinen vuosi ovat vielä keskeneräisiä. Pitäisikö tuoda indikaationa, mitkä luvut eivät vielä ole ns. lopullisia? → Yksi mahdollisuus olisi kirjata huomioita datan tasoon.
  • Tiedon oikeellisuus/päivitettävyys, saako jostain helposti tiedot, milloin eri organisaatiot ovat nämä tiedot päivittänyt?
   • Vastattiin, että ei ole tarjolla.
  • Viitattavuus, voiko viitata jonkin menneen ajanhetken tilaan kuvioissa?
   • Tiedejatutkimus.fi on eri asia kuin Vipunen. Dynaamisia tietoja käyttäessä hyvä mainita, että kyseessä hetken x tilanne. Eri asia kuin tilastollinen todellisuus.
 • Kysyttiin osallistujilta, miten voisimme viestiä käyttömahdollisuuksista tehokkaammin? Mikä tukisi portaalista ja sen mahdollisuuksista viestimistä omassa organisaatiossa?
  • X:stä on bongattu uudet videot Tutkijan tiedot -työkalusta.
  • Matalan kynnykset ohjeet ja lyhyet videot käyttäjille visuaalisesti markkinointihengellä. Johdolle viestintää portaalin merkityksestä, hyödystä ja käyttöesimerkkejä.
  • Tietoa löytyy (liikaakin), mutta kokonaiskuvan rakentaminen wikisivuilta on vaikeaa → Sivujen uudelleenasettelu ja selkiyttäminen mietinnässä.
  • Käyttöesimerkit: Katsausten kirjoittaminen, joissa väitteitä tai toteamuksia sen tiedon perusteella, jota portaalista on saanut.
  • Case-esimerkkejä mielenkiintoisista palvelua hyödyntämällä tehdyistä analyyseista ja koonneista.
  • Olisi hyvä, jos esim. kuvioissa näkyisi lähde.


Tutkimusaineistot Tiedejatutkimus.fi:ssä (Erja Kortelainen & Sonja Sipponen, CSC)

 • Kysyttiin osallistujilta, löytyvätkö organisaationne tutkimusaineistojen metatiedot Tiedejatutkimus.fi:stä?
  • Suurimmalla osalla vastaajista löytyy yksittäisiä aineistoja
 • Kysyttiin osallistujilta, miten organisaationne haluaisi toimittaa tutkimusaineistojen tietoja?
  • Vastattiin, että selvityksessä on haravointi CRIS:iin ja toimitus Metaxiin tulevaisuudessa → Hyvä tapa, että organisaatio ensin itse haravoi maailmalla olevia aineistojaan ja sitten vasta tuo ne meille.
  • Kommentoitiin, että kentän kannalta järkevämpi, jos CSC haravoisi aineistot → ymmärrämme, täytyy miettiä, miten ja millä parametreillä me tunnistamme kotimaisia/kunkin organisaation aineistoja & millä kriteereillä niitä voisi haravoida.
   • Kommentti webinaarin jälkeen: Tällä hetkellä Fairdata Metax ei itsenäisesti haravoi aineistoja (muutamasta olemassaolevasta haravointiratkaisusta ollaan siirtymässä malliin, jossa organisaatiot itse "tuovat" haluamansa aineistojen metatiedot automaattisen integraation kautta Metaxiin).
  • Justuksen kautta → Justuksen aineistokokonaisuus vahvasti työn alla, yritetään saada pikimmiten testauskuntoon, Justus-asiakkaiden suuntaan viestitty
 • Kysyttiin osallistujilta, millaisia suodatusmahdollisuuksia tai tietoja he kaipaavat tutkimusaineistoihin portaalissa.
  • Ei vastauksia
 • Kysyttiin osallistujila yleisiä kysymyksiä ja kommentteja tutkimusaineistoista Tiedejatutkimus.fi:ssä.
  • Ei vastauksia


Kysymykset ja keskustelu

 • Kysyttiin osallistujilta, mikä tässä webinaarissa oli hyödyllisintä.
  • Vastattiin: Kuvaajien esittely/ visualisoinnit
  • Yleinen tilannekatsaus
  • Käyttöliittymän esittely
  • Visiosivu
 • Kysyttiin osallistujilta, mistä tutkimustietovarannon kokonaisuudesta he haluaisivat kuulla tarkemmin.
  • Eniten vastauksia saivat tutkimusaineistot, infrastruktuurit sekä tiedon hyödyntäminen
  • Seuraavaksi eniten saivat julkaisut sekä organisaatiot
 • Kysyttiin osallistujilta, mistä he haluaisivat kuulla tulevissa webinaareissa ja uutiskirjeissä
  • Havaituista bugeista ja korjausaikatauluista, ettei turhaan tarvitse lähettää palautetta
  • Visiosta, mihin ollaan menossa?
  • Eri käyttäjäryhmien suhteesta palveluihin; tuntuu, että Tiedejatutkimus.fi on vieras tutkijoille


Menti-kyselyn tulokset

 • No labels