Mitä: Webinaarissa esitellään ensimmäinen versio lomakkeesta, jolla tutkimusinfrastruktuurien tiedot voi toimittaa tutkimustietovarantoon (tutkimustietovaranto.fi). Lomake perustuu Finn-ARMA-verkoston (ent. TUHA) tutkimusinfrastruktuuriryhmän kanssa tehtyyn työhön sekä Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuripankkiin. Se on suunniteltu erityisesti niille tutkimusorganisaatioille, joiden järjestelmistä ei ole saatavissa suoraan tietoa tutkimusinfrastruktuureista. Webinaarin jälkeen on aikaa vapaalle keskustelulle mm. tietojen toimittamisesta.

Lisäksi webinaarissa kerrotaan lyhyesti tutkimustietovarannosta ja esitetään luonnos tutkimusinfrastruktuurien näkymisestä sen portaalissa.

Milloin: Perjantaina 14.2.2020 klo 10.00–11.30
Missä: Zoom: https://cscfi.zoom.us/j/251071261 (ohjeita Zoom-kokoukseen osallistumiseen esimerkiksi osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/x/5oeDB)
Tallenne: https://kannu.csc.fi/s/LepEknWNGssPP2W


Lomake on avattu tutustumista ja testausta varten osoitteessa https://dwidrihfe.csc.fi/. Lue lisää tutkimusinfrastruktuurien tietomallista ja lomakkeesta ja täydennä organisaatiosi yhteyshenkilö.

Lisätiedot:

Walter Rydman
050 381 8521
walter.rydman (at) csc.fi


  • No labels