Mitä: Tutkimustietovarannon webinaari tiedon tuottajille. Webinaarissa käydään läpi hankkeen etenemistä, kehityssuunnitelmaa sekä muita ajankohtaisia asioita.

Milloin: ti 14.2.2023 klo 14-16

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/61292307118?pwd=M0JRRkhNTFZESHhlYUlCY3htYnZFQT09

Webinaarin esityskalvot: TTV_webinaari_kalvot_2023-02-14.pdf

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_w0dy938v


Tutkimusta koskevien tietojen tuottaminen tutkimusorganisaatioista tutkimustietovarantoon – mitä tietoja, miten ja milloin? Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuottavat tietovarantoon mm. julkaisujensa, tutkimusaineistojensa, tutkimusinfrastruktuuriensa tietoja sekä omia tiedeuutisiaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat tutkimustietovarantoon tietoa tuottavien organisaatioiden asiantuntijat webinaariin, jossa esitellään tilannetietoa hankkeen etenemisestä. Webinaarissa käydään läpi myös tutkimustietovarannon Tiedejatutkimus.fi-portaalin uusimpia päivityksiä sekä tulevia suunnitteilla olevia uusia ominaisuuksia. Webinaarin aikataulu on alustava.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua. Webinaari tallennetaan.

Ohjelma

Kellonaika

Ohjelma

14:00-14:30

Tutkimustietovarannon visio

14:30-14:50

Katsaus vuoteen 2023

14:50-15:20

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannukset

15:20-15:50

Tutkijan tiedot -kokonaisuus

15:50–16:00

Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Muistio

 • Tutkimustietovarannon visio

  • Joonas Nikkanen (CSC) esitteli vuonna 2022 tehtyä tutkimustietovarannon visiotyötä
  • Wikisivu visiotyöstä: https://wiki.eduuni.fi/x/zy_qEg, kommentteja pyydetään Webropol-lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/93C62AE750D47EAB. Kysely on auki helmi-maaliskuun ajan, tarkemmasta aikataulusta viestitään tarkemmin myöhemmin.
   • Kyselyssä voi kommentoida "uimaratoja" tai jättää yleisempiä kommentteja. Kyselyyn voi vastata myös nimettömästi.
  • Visityötä tullaan tekemään myös jatkossa.
  • Miten etenee eri tietoalueiden linkitys keskenään? Projekti, aineisto, tutkija, infra jne. Se motivoisi käyttäjiä ja helpottaisi käytön edistämistä.
   • Vuonna 2023 edistetään linkityksiä tarkemmin. Seuraavana askeleena tutkijoiden linkittyminen organisaatioihin, josta linkityksiä laajennetaan.
  • Millä aikataululla tietojen (julkaisut, aineistot) siirto tutkimustietovarannosta esim yksittäisen organisaation nettisivuille voisi olla mahdollista? Maailman digitalisoituu ja data on arvokasta. Tietojen hyödyntämisessä käyttöliittymä on mukava lisäpalvelu, mutta toimivat lukurajapinnat ovat välttämättömät.
   • Rajapinta avautuu käyttöön maaliskuun lopulla. Rajapinta ei tule olemaan täysin avoin, vaan sen käyttöön haetaan lupa lain tutkimustietovarannosta perusteella.
   • Rajapinnan ensimmäinen versio ei mahdollista integrointia suoraan verkkosivuille. Tiedot on vietävä organisaation oman tietovarannon kautta. Rajapintaa kehitetään vielä ensimmäisen julkaisun jälkeen.
  • Miten huomioidaan organisaatiot joilla ei ole mahdollisuutta toimittaa HR-järjestelmistä tutkijoiden tietoja, tutkijoiden tiedot ovat ORCID:in varassa. Voivatko tutkijat tulevaisuudessa täydentää työkalussa omia tietojaan?
   • Palvelu ottaa huomioon myös käyttäjät, jotka eivät voi saada tietoja HR-järjestelmien kautta. Tietojen hallinnointi ja muokkaaminen on mahdollista heille ORCID-palvelun avulla. Tietoja ei muokata suoraan työkalussa ainakaan toistaiseksi.
 • Katsaus vuoteen 2023
  • Tiina Strengell (CSC) esitteli vuoden 2023 ajankohtaisia asioita palvelun teknisessä kehityksessä
   • Tiina Strengell siirtyy toisiin tehtäviin CSC:n ulkopuolelle. Jatkossakin palvelutiimin saa kiinni osoitteesta tiedejatutkimus@csc.fi
   • Julkaisutiedoista: saadaanko tulevaisuudessa eroteltua vastuukirjoittajat kaikista kirjoittajista? Tai rikastettuja kustantajatietoja?
    • Vastuukirjoittajista ei tietomallissa tietoja, vaatisi tietomallimuutosta. Mikäli muutos todettaisiin tarpeelliseksi ja lisäys vastuukirjoittajasta tehtäisiin, voitaisiin tieto näyttää myös portaalissa. Onko tietoa olemassa jo organisaatioiden omissa järjestelmissä? Osallistujat aprikoivat, että vastuukirjoittajia ei seurata useimmissa organisaatioissa.
    • Suunnitelmissa rikastaa kustantajan tietoja ainakin avoin saatavuus -tietojen osalta julkaisukanavatietokannasta.
   • Selkeä visiokuva, mitä on tutkimustietovaranto esim. vuoden 2024 alussa tai parin vuoden päästä. Voisi omassa organsaatiossa havainnollistaa merkitystä.
    • Hyvä ajatus, mietitään voitaisiinko aiemmin nähtyä visiotyötä viedä kuvallisempaan muotoon
   • Tiedetäänkö millä tavalla tutkimustietovarantoa oikeasti tällä hetkellä käytetään? Media, päättäjät, rahoittajat?
    • Portaalin käyttäjistä saamme tietoa. Keskeistä on myös tietojen laatu ja kattavuus tietojen hyödyntämisen näkökulmasta.
   • Onko suunnitteilla visuaalisen ilmeen muutosta?
    • Suunnitteilla ei tällä hetkellä ole visuaalisen ilmeen muutosta.
  • Sonja Sipponen (CSC) esitteli viestintään liittyviä ajankohtaisia asioita.
   • Organisaatioiden panosta viestinnässä toivotaan etenkin tutkijan tiedot -kokonaisuuden osalta.
   • Osallistujia pyydettiin ilmoittamaan mitä sidosryhmäsektoria he edustavat, ja korkeakoulut/tutkimuslaitos -sektori oli selkeästi yleisin vastaus.
   • Parhaana keinona tavoittaa sidosryhmät todettiin olevan etenkin sähköpostien kautta (postilistat) sekä wiki, mutta myös sosiaalisen median alustoille toivottaisiin tiedotusta. Uusina ehdotuksina mm. Facebook ja LinkedIn.
    • Wiki-sivut ovat todella tärkeät. Mukana toiminnassa on myös uusia ihmisiä, joten olisi hienoa, jos ei aina oletettaisi kaikkien asioiden olevan entuudestaan tuttuja.
   • Huomio: Muistaako muut hyvin osoitteen research.fi? Sen sijaan suomenkielinen on aina hakusessa....
    • Portaaliin onneksi pääsee myös englanninkielisen osoitteen kautta ja kieltä voi vaihtaa siellä ollessaan. Tiedejatutkimus-osoite valikoitui suomenkieliseksi nimeksi vapaana olevien domainien sanelemana.
   • Olisiko saatavilla käyttöjätilastoja jakoon? Koonti portaalin käyttäjäkunnista kiinnostaisi nähdä!
    • Näitä raportoidaan tutkimustietovarannon ohjausryhmälle toisinaan, tuorein Kokous 17.2.2023 (Liite 2). Lukuja ei kuitenkaan toistaiseksi raportoida julkisille verkkosivuille jatkuvasti päivittyvänä.
 • Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannukset
  • Timo Vilen (FinELib / Kansalliskirjasto) esitteli joulukuussa julkaistut tulokset avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seurannasta. Tulokset ovat osa avoimen tieteen seurantaa
  • Miten seuranta vertautuu kansainväliseen kehitykseen - onko kansainväliset verrokit ja toteutustavat huomioitu?
   • Seurantaa ei ole tehty laajasti muualla. Ruotsissa on tehty hieman vastaavaa, jota on hyödynnetty. Ruotsin mallia on kehitetty eteenpäin. Mikäli muuallakin tehdään jatkossa, tullaan benchmarkkaamaan seurannan sekä tulosten suhteen
  • Pitäisi saada selville organisaatioiden nettokulut: paljonko rahoittajat korvaavat ja paljonko eivät?
   • Ei vielä selkeää miten voisi toteuttaa, kuuluu "3. koriin" eli laajempien kehitysideoiden osioon. Otetaan mukaan tuleviin suunnitteluihin.
  • Avoimet aineistot eivät kuuluu Kopiosto-luvan piiriin. Olisi hyvä tietää kuinka iso säästö avointen aineistojen käytöstä voidaan saada
   • Avoimeen julkaisemiseen siirtyminen ei tarkoita säästöjä organisaatioille, vaikka ajatuksena onkin, että aineistojen tilausmaksuihin (jotka ovat nousseet jatkuvasti) käytettyä rahaa ohjattaisiin avoimen julkaisemisen maksuihin. Kustannuksia siis siirretään lukemisesta julkaisemiseen. Kysymys on joka tapauksessa erittäin hyvä, mutta vaikeasti vastattavissa, koska hyötyjät ovat usein muualla kuin organisaatioissa (yritykset, järjestöt, globaali tiedeyhteisö).
  • Read&Publish kokonaiskulun trendi on tärkeää.
   • FinELibilla tunnistettu tärkeys, ja seurataan kustantajakohtaisesti. Seuraaminen jatkossa kyselyn kautta pohdittava asia, miten voitaisiin parhaiten toteuttaa.
  • Lyhenteiden avaaminen tärkeää tulosten yhteydessä (esim FinELIB & OpenAPC)
   • Tämä on hyvä täydennys joka voidaan toteuttaa helposti
  • Osattiinkohan kirjata kaikki kustannukset kyselyyn?
   • Vastausten laatu vaikutti hyvältä, mutta kuten todettiin, mukana on arvioita, heikkoja ja aukkoja. Ja kokonaiskustannuksiin kuuluu epäilemättä muitakin kustannuksia, joita ei ole tässä osattu tai pystytty seuraamaan.
  • Palautteita ja kehitysideoita voi jatkossakin lähettää suoraan FinELibille finelib@helsinki.fi sekä tiedejatutkimus@csc.fi:n kautta.
 • Tutkijan tiedot -kokonaisuus
  • Joonas Nikkanen (CSC) esitteli tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita.
  • Yhteisökokouksissa toivottiin erityisesti palvelun käyttökokemuksen läpikäyntiä.
  • Miten etenee tutkijan kytkeminen organisaatioon työkalun haussa? Kaikkia kirjoitusasuja ei tunnisteta. Korjautuuko ORCIDista tulevien, eri tavalla kirjoitettujen, affiliaatiotietojen linkitys ennen kevään julkaisua?
   • Organisaatiot, joissa on tunniste mukana tunnistetaan. Mikäli ORCIDista tuodaan tieto, jossa ei ole tunnistetta, ei voida tällä hetkellä tunnistaa. Tavoitteena parantaa toiminnallisuutta.
  • Kuinka usein/nopeasti ORCIDiin päivitetyt tiedot päivittyvät portaaliin?
   • Tietojen muokkaaminen on mahdollistunut nyt perjantaina. Toiminnallisuuden käyttöönotto vaatii, että ORCID-profiilissa muutetaan tietoja nyt.
   • Muokatut tiedot päivittyy työkaluun 5-10min kuluessa. Profiili täytyy toistaiseksi käydä julkaisemassa uudestaan tietojen päivityksen jälkeen, tätä kehitetään hienostuneemmaksi.
  • Saako tulevaisuudessa analytiikkaa sivuston käytöstä tutkittavaksi?
   • Evästeitä ei ole otettu käyttöön periaatesyistä, joten syvällistä analytiikkaa ei voi tehdä.
  • Hakutoiminto ei tunnu toimivan henkilön nimen osalta, missä vaiheessa tulee toimivaksi.
   • Hakua kehitetään jatkuvasti. Ongelmat on tunnistettu ja sitä parannetaan kevään aikana Tutkijan tiedot 1.0-julkaisuun. Palautetta ongelmista kannattaa jättää, jotta osaamme ottaa huomioon kaikki hakutavat.

Menti-kyselyn tulokset

 • No labels