VIRTAssa skeemojen tiedoilla on oma avain (esim. OpiskelijaAvain, OpiskeluoikeusAvain, OpintosuoritusAvain). Avaintieto generoituu korkeakoulun järjestelmässä siellä määritelyssä muodossa (esim. numerosarja tai teksti-numero -yhdistelmä). Avaintieto voi nykyisen VIRTA- tietomallin mukaan olla max 100 merkkiä.

VIRTA-tietoja voidaan liittää toisiinsa avaintietoja hyödyntämällä, esim. opintosuoritukset, jotka kuuluvat opiskelijalle ja tunnistetietoja käytetään myös aineistoissa yhdistelemään tietoja eri tiedonkeruiden tilastojen kohdalla, jolloin muuttuneet avaimet estävät tällaiset yhdistelyt myöhemmin.

Tästä syystä VIRTAn näkökulmasta on toivottavaa, että korkeakoulun lähettämät avaintiedot pysyisivät kohtuullisen muuttumattomina.

  • No labels