Opintosuorituksen nimen kieliversiointi

Opintosuorituksien nimet on mahdollista tuoda VIRTAan kieliversioituna. Teknisesti kieliversiointi tarkoittaa sitä, että opintosuorituksen XML:ssä <nimi></nimi> tiedossa tulee olla kieli-attribuutti, jolla kerrotaan millä kielellä suorituksen nimi on <nimi></nimi>-elementissä. Korkeakoulun VIRTA-XML -tiedostoja muodostavan ohjelman tulee siis osata muodostaa kieliversioitua XML:ää.

Tällä hetkellä vain osalla korkeakouluista on kieliversiointi käytössä.

Esimerkki kieliversiosta kolmella kielellä

suomi=fi, ruotsi=sv ja englanti=en


<Opintosuoritus avain="xxxx" opiskelijaAvain="yyyy" koulutusmoduulitunniste="zzzzz">
  <SuoritusPvm>2015-04-29</SuoritusPvm>
  <Laajuus>
    <Opintopiste>4.0</Opintopiste>
  </Laajuus>
  <Arvosana>
    <Hyvaksytty>HYV</Hyvaksytty>
  </Arvosana>
  <Myontaja>01901</Myontaja>
  <Laji>2</Laji>
  <Nimi kieli="fi">Vieraan kielen suullinen taito, englanti</Nimi>
  <Nimi kieli="sv">Förmåga att muntligt använda främmande språk (engelska)</Nimi>
  <Nimi kieli="en">Oral Skills of a Foreign Language, English</Nimi>
  <Kieli>fi</Kieli>
  <Koulutusala>
    <Koodi versio="ohjausala">3</Koodi>
  </Koulutusala>
</Opintosuoritus>

Esimerkki kieliversiosta kahdella kielellä

suomi=fi, englanti=en

<Opintosuoritus avain="xxxx" opiskelijaAvain="yyyy" koulutusmoduulitunniste="zzzzz">
  <SuoritusPvm>2015-04-29</SuoritusPvm>
  <Laajuus>
    <Opintopiste>4.0</Opintopiste>
  </Laajuus>
  <Arvosana>
    <Hyvaksytty>HYV</Hyvaksytty>
  </Arvosana>
  <Myontaja>01901</Myontaja>
  <Laji>2</Laji>
  <Nimi kieli="fi">Vieraan kielen suullinen taito, englanti</Nimi>
  <Nimi kieli="en">Oral Skills of a Foreign Language, English</Nimi>
  <Kieli>fi</Kieli>
  <Koulutusala>
    <Koodi versio="ohjausala">3</Koodi>
  </Koulutusala>
</Opintosuoritus>Esimerkkitilanne, kun kieliversiointi ei ole käytössä

Ei ole kieli-attribuuttia <nimi></nimi> elementissä. On vain yksi nimi ja sillä kielellä,  kun se on kirjoitettu/valittu.

<Opintosuoritus avain="xxxx" opiskelijaAvain="yyyy" koulutusmoduulitunniste="zzzzz">
  <SuoritusPvm>2015-04-29</SuoritusPvm>
  <Laajuus>
    <Opintopiste>4.0</Opintopiste>
  </Laajuus>
  <Arvosana>
    <Hyvaksytty>HYV</Hyvaksytty>
  </Arvosana>
  <Myontaja>01901</Myontaja>
  <Laji>2</Laji>
  <Nimi>Vieraan kielen suullinen taito, englanti</Nimi>
  <Kieli>fi</Kieli>
  <Koulutusala>
    <Koodi versio="ohjausala">3</Koodi>
  </Koulutusala>
</Opintosuoritus>


  • No labels