VIRTA-tietoja hyödynnetään useissa säännöllisesti toistuvissa korkeakouluopiskelijoille tai korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille suunnatuissa kyselyissä. Tietojen luovutus kyselytutkimuksiin perustuu laissa säädettyyn tiedonsaantioikeuteen tai korkeakoulujen antamiin toimeksiantoihin.

Seuranta- ja kyselytutkimuksia, joissa on hyödynnetty VIRTA-tietoja

  • No labels