Sivun päivitys on kesken

Lukukausilmoittautumisen kohdentuminen

Ammattikorkeakouluissa lukukausi-ilmoittautuminen on opiskeluoikeuskohtainen. Yliopistoissa ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat siten, että ilmoittautuminen voi olla joko korkeakoulukohtainen tai opiskeluoikeuskohtainen vastaavasti kuin ammattikorkeakouluilla. Erilaiset käytännöt on huomioitava VIRTA-tietoja käytettäessä, esim. erilaisissa tiedokeruissa.

Lukukausi-ilmoittautumistiedon muuttuminen kesken kauden

  • läsnäolo voi muuttua kesken kauden, tämä käytäntö yleistymässä
  • miten tulkitaan: onko opiskelija ollut esim. syyslukukaudella läsnä, jos on ollut jonain hetkenä läsnä
  • opiskelijalla voi olla samana lukukautena eri tiloja

Puuttuu-tilan käyttäminen

  • puuttuu-tilan käyttö, eri käyttötapauksia, amk-linjaus
    • ei tarkoita poissaoloa, esim. tavoiteaikalaskennassa
    • kts. tilastokeskuksen tiedonkeruun osalta

Lukukausi-ilmoittautuminen ja Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu

Koska TK opiskelijatiedonkeruussa tilastopäivämäärä on 20.9 niin lukukausi-ilmoituksen ilmoituspäivämäärällä (LukukausiIlmoittautuminen.IlmoittautumisPvm) tässä tiedonkeruussa on erityisen suuri merkitys.

Tietenkin ajantasaisin tieto (status tila) on tärkein tuoda Virtaan ja sen korkeakoulut varmaan kaikki tuovat niin että korvataan aiempi ilmoittautumistieto jos muuttunut, yksi tila per lukukausi opiskeluoikeus/per opiskelija.
Jos esim. syyslukukauden ilmoitus vielä syyskuun alussa ollut läsnä niin se on myöhemmin korvattu poissaololla ja tämä viimeisin nykyinen tieto tuodaan.
Jos ilmoituspäivämäärä = "tilan muutos päivämäärä", niin tällaiset muuttuneet jäävät siinä tapauksessa pois kun vasta 21.10 poimitaan TK opiskelijatiedot.
Näin tapahtuu noissa molemmissa skeenaarioissa #1 ja #2 jos ymmärsin ne oikein, jos niissä ilmoituspäivämäärä on > 20.9 jolloin jäisivät ns. pois kirjoilta.

Lukukausi-ilmoittautumisen päivänmäärä ja Kelan OTH-maksu

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy lakisääteisesti lukukausi-ilmoittautumispäivän perusteella.
Ks. lisätietoja

  • No labels