• Mitä tietoja vähintään tulisi tuoda opiskelijatietoihin liittyen (nyt löytyy "orpoja"). Voi tuoda teknisesti, mutta niistä ei ole hyötyä. Viedään yh-kokoukseen.
  • ainoa pakollinen tieto on opiskelija-avain, tulee mukaan opintopistekeruuseen
  • rajapinnan kautta hetu tai oppija-id

Ulkomaalaisten opiskelijoiden henkilötunnukset (OKM:n kirje OKM/11/592/2015)

  • Opiskelijan ilmoittama suomalainen henkilötunnus tulee syöttää täysimittaisenaomaan opiskelijatietoja sisältävään rekisteriin niin, että tieto siirtyy VIRTA-opintotietopalveluun. Henkilötunnuksen puuttuessa, korkeakouluja pyydetään tiedustelemaan opiskelijoiltaan tämän henkilötunnusta ja tarvittaessa ohjeistamaan heitä, joilla ei ole virallista suomalaista henkilötunnusta, pyytämään tunnusta oman asuinpaikan mukaisesta maistraatista. Henkilötunnuksen opiskelija saa, kun maistraatti on rekisteröinyt hänet väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti edellyttää henkilökohtaista asiointia maistraatin toimipisteessä. Toimenpiteen tulisi kattaa ensisijaisesti Suomessa tutkintoa suorittavat opiskelijat, mutta näiden lisäksi myös vähintään kolmen kuukauden vaihto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat, joista on henkilötasolla raportoitava tietoja Tilastokeskuksen ja Eurostatin vaatimusten mukaisesti.

  • No labels