Lain 884/2017 3§ säädetään oppijanumerosta ja oppijanumerorekisteristä.

Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa tässä laissa tarkoitettuja tietoja.

Tallennettaessa henkilöstä ensimmäistä kertaa tässä laissa tarkoitettuja tietoja tiedon tallentajan tulee kysyä Opetushallitukselta henkilön oppijanumero. Jos henkilöllä ei ole oppijanumeroa, tulee Opetushallituksen luoda oppijanumero. Opetushallitus antaa oppijanumeron tiedoksi tiedon tallentajalle.

Oppijanumeroista muodostuu oppijanumerorekisteri. Oppijanumerorekisteriin tallennetaan lisäksi henkilön nimi sekä henkilötunnus tai muita yksilöimiseksi tarvittavia tietoja. Oppijanumerorekisteriä pitää Opetushallitus. Oppijanumero voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. Oppijanumerorekisteriin tallennettavat tiedot säilytetään pysyvästi.


Saman lain siirtymäsäännöksessä 32§ 1 momentissa lisäksi sanotaan

Poiketen siitä, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään, oppijanumero voidaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjän taikka korkeakoulun pyynnöstä antaa oppilaalle tai opiskelijalle, joka on oppilaana tai opiskelijana 1 päivänä lokakuuta 2017 tai sen jälkeen. Oppijanumero voidaan rekisterinpitäjän pyynnöstä antaa myös henkilölle, jota koskevia tietoja on tallennettu 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun rekisteriin tai tietovarantoon ennen tämän lain voimaantuloa, ja jolla ei vielä ole oppijanumeroa.


Näiden pohjalta korkeakoulut ovat tehneet seuraavanlaisia linjauksia oppijanumeroiden (OID) suhteen

KKOpiskelijat, joilla on aktiivinen opiskeluoikeusOpiskelijat, joilla ei ole aktiivista opiskeluoikeuttaHuomioita
TAMK

Haetaan OID kaikille aktiivisille opiskelijoille

Ei haeta OIDiaOID haetaan kaikille aktiivisille opiskelijoille opiskeluoikeuden tyypistä riippumatta.
MetropoliaHaetaan OID kaikille hetullisilleHaetaan OID kaikille hetullisilleHetuttomien osalta tehdään päätös myöhemmin
TaYHaetaan oppijanumerot kaikille hetullisille + hetuttomilleHaetaan oppijanumerot kaikille hetullisille

Jotta hetuttoman saisi vietyä oppijanumerorekisteriin, hänellä on oltava passinumero tai sähköpostiosoite. Passinumeroiden rekisteröimiselle emme näe mitään edellytystä ja sähköpostiosoite on vain kirjoillaolevilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla. TaY:n ja TTY:n rekistereiden yhdistämistä varten tarvitsisimme oppijanumerot myös ainakin hetuttomille tutkinnon suorittaneille.

TTYHaetaan OID kaikille hetullisille + läsnäoleville hetuttomilleHaetaan oppijanumerot kaikille hetullisille. 


  • No labels