Korkeakoulut ovat antaneet luvan VIRTA-aineiston luovuttamiseen Tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalveluun. Aineisto on tutkijoiden käytettävissä FIONAssa lokakuusta 2017 lähtien. Tutkimuslupa VIRTA-aineiston käyttämiseen haetaan Tilastokeskuksen kautta ja korkeakoulut rekisterinpitäjinä vastaavat luvan myöntämisestä. FIONAssa käytettävissä oleva aineisto sisältää kattavasti VIRTAn tietosisällön ja tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Lisätietoja FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelusta.

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat 2023

Tutkimushanke
Korkeakoulu
Määräaika tutkimuslupa-päätöksen myöntämiselle

27.1.2023

12.5.2023

Aalto-yliopistoxx
Arcada yrkeshögskolan

Centria amk
x
Diakonia-amkxx
Haaga-Helia amkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Hanken

Helsingin yliopistoxx
Humanistinen amkxx
Hämeen amk
x
Itä-Suomen yliopistoxx
Jyväskylän amkxx
Jyväskylän yliopistoxx
Kaakkois-Suomen amkxx
Kajaanin amkx
Karelia-amkxx
LAB-ammattikorkeakouluxx
Lapin amkx
Lapin yliopistoxx
LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo)xx
Laurea-amkxx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)Metropolia-amkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.x
Novia yrkeshögskolanx
Oulun amkxx
Oulun yliopisto
x
PolamkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Satakunnan amkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Savonia-amk
x
Seinäjoen amkxx
Taideyliopistoxx
TAMKxx
Tampereen yliopistoLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Turun amkxx
Turun yliopistoxx
Vaasan amkxx
Vaasan yliopistoxx
Åbo Akademixx

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat 2021-2022


Tutkimushanke
Korkeakoulu

Tutkimus Suomen väestöstä ja työmarkkinoista budjettitalouden näkökulmasta

Inequality in higher education and the labor market.
Rekisteritutkimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista 2019-2025Nordic comparative micro-data laboratory for analyses of common shocks: The case of Covid19Koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan suunnittelu ja vaikutusarviointiVnteas-hanke: Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset opintoihin ja työllistymiseen
Määräaika tutkimuslupa-päätöksen myöntämiselle

27.4.2021 / lisäaika 3.6.2021

7.6.2021 / lisäaika 23.9.2021

1.10.202114.4.2231.5.20229.9.202216.9.20229.12.2022
Aalto-yliopistoxxxxxxxx
Arcada yrkeshögskolanx
x
Lupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseen
Centria amkx
x
xLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseenx
Diakonia-amkxxxx
Haaga-Helia amkLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseen
Hankenxx
xx

x
Helsingin yliopistoxxxxx (ei allekirjoitusta)xxx
Humanistinen amkx
x
xxxLupa saapunut Tilastokeskukseen
Hämeen amkx
x
Lupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseenx
Itä-Suomen yliopistox
xxxxxx
Jyväskylän amkx
x
Lupa saapunut TilastokeskukseenxxLupa saapunut Tilastokeskukseen
Jyväskylän yliopisto

xxxxxx
Kaakkois-Suomen amkx
x
xxxx
Kajaanin amkx
x
xx
x
Karelia-amk

x
xxxx
LAB-ammattikorkeakoulu

x
xxxx
Lapin amkx


Lupa saapunut TilastokeskukseenxLupa saapunut Tilastokeskukseen
Lapin yliopistox
x

x

xxxLupa saapunut Tilastokeskukseen
LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo)x
xxxxxLupa saapunut Tilastokeskukseen
Laurea-amkx
Lupa saapunut tilastokeskukseen
Lupa saapunut Tilastokeskukseen (ei allekirjoitusta)xLupa saapunut Tilastokeskukseen x

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)

Metropolia-amkx
x
Lupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseen
Novia yrkeshögskolanx
x
xxxx
Oulun amkx
x
xxxx
Oulun yliopistox


xxxx
Polamkx
x
Lupa saapunut Tilastokeskukseenxxx
Satakunnan amkx
x
Lupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseenx
Savonia-amk

x
Seinäjoen amkx
Lupa saapunut tilastokeskukseen
Lupa saapunut Tilastokeskukseenxxx
Taideyliopistox
xxxxxx
TAMKx


xxxx
Tampereen yliopisto

Lupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut TilastokeskukseenLupa saapunut Tilastokeskukseen
Turun amkx
x
xxxx
Turun yliopistox
xxxx
Lupa saapunut Tilastokeskukseen
Vaasan amkx
x
xxxx
Vaasan yliopistox
xxx (ei allekirjoitusta)xxx
Åbo Akademi
xxx

* myöntää tutkimusluvan ehdollisena, edellytämme, että tutkimuksen toteuttamisessa noudatetaan Suomen ja EU-alueen tietosuojalainsäädäntöä.

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat 2018-2020


Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Korkeakoulujen valintauudistuksen vaikutukset

Kokemusten vaikutus taloudelliseen päätöksentekoon

Määräaika tutkimuslupa-päätöksen myöntämiselle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.202024.3.2020

22.5.2020

lisäaika 8.10.2021

21.8.2020 / lisäaika 18.9.20205.10.202031.12.2020
Aalto-yliopistoxx
xxxxxx
Arcada yrkeshögskolanx

x


xx
Centria amkx

x
x
Lupa saapunut tilastokeskukseen
Diakonia-amkx

x


Lupa saapunut tilastokeskukseen
Haaga-Helia amkx

x

Lupa saapunut tilastokeskukseenxx
Hankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
xxx
xx
Helsingin yliopistoxxxxxxxxx
Humanistinen amkx

xxx
xx
Hämeen amkx

x
xxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Itä-Suomen yliopistoxxxxxxxxx
Jyväskylän amkx

x
xxxx
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
x
xx
Kaakkois-Suomen amkx

xxxLupa saapunut tilastokeskukseenxx
Kajaanin amkx

xxxxxx
Karelia-amkx

x

xxx
LAB-ammattikorkeakoulu


xxxxxx
Lahden amk


-


--
Lapin amk


xxxxxx
Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
xLupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenx
LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo)xx
x
xxxx
Laurea-amkx

xxxxxx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-


--
Metropolia-amkx

x
xei lupaaxx
Novia yrkeshögskolanx

xxxxxx
Oulun amkx

xxxxxx
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxxxxxx
Polamk


x
xxx
Saimaan amkx

-


--
Satakunnan amkx

x

xxx
Savonia-amkx

x

xxx
Seinäjoen amkx

xxxxxx
Taideyliopistoxx
xxxxxei lupaa
TAMKx

x
xx*xx
Tampereen yliopistoxxxxx

Lupa saapunut tilastokeskukseenx
Tampereen teknillinen yliopistoxx
-


--
Turun amkx

xxxxxx
Turun yliopistoxxxxxxxxx
Vaasan amkx

x

xxx
Vaasan yliopistoxx
xxxxx
Åbo Akademixx
x
* myöntää tutkimusluvan ehdollisena, edellytämme, että tutkimuksen toteuttamisessa noudatetaan Suomen ja EU-alueen tietosuojalainsäädäntöä.

  • No labels