Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin virastoille tarjoama palvelu, jota CSC - Tieteen tietotekniikan keskus operoi. Virtu mahdollistaa valtion henkilökunnalle yhden käyttäjätunnuksen periaatteen valtionhallinnon yhteisten palveluiden pääsynhallinnassa. Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmää voivat käyttää valtion virkamiehet ja muut valtioon palvelussuhteessa olevat henkilöt. 

Palvelun liittymisessä ja muissa hallinnollisssa asioissa lisätietoa: https://valtori.fi/kayttajapalvelut

Nykytilanne

Rekisteröityjä tunnistuslähteitä
9
Rekisteröityjä palveluita
151

Tarkemmin rekisteröidyt tunnistuslähteet ja palvelut löytyvät palvelulistasta.

Virtu-tiedotteita

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

  • No labels