Bibliometristen tulosraporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden sekä Suomen eri tutkimusorganisaatioiden julkaisuaktiivisuutta sekä tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain. Suomen osalta julkaisuaktiivisuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta voi tarkastella myös julkaisuyhteistyön mukaan.​

Julkaisuaktiivisuutta selvitetään julkaisujen lukumäärän avulla. Tieteellistä vaikuttavuutta tarkastellaan bibliometriikan näkökulmasta esimerkiksi top 10 -indeksin avulla. Top 10 -indeksi tarjoaa yhden näkökulman tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun mutta se ei yksinään anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta. ​

Bibliometriikkaraportit Vipusessa

  • No labels