Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bibliometristen tulosraporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden sekä Suomen eri tutkimusorganisaatioiden julkaisuaktiivisuutta sekä tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain. Suomen osalta julkaisuaktiivisuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta voi tarkastella myös julkaisuyhteistyön mukaan.​

Julkaisuaktiivisuutta selvitetään julkaisujen lukumäärän avulla. Tieteellistä vaikuttavuutta tarkastellaan bibliometriikan näkökulmasta esimerkiksi top 10 -indeksin avulla. Top 10 -indeksi tarjoaa yhden näkökulman tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun mutta se ei yksinään anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta. ​

Bibliometriikkaraportit Vipusessa

  • No labels