Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen (DLB) hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alalla toimivien korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja uudistaa koulutusalan toimintatapoja. Hanke parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä sekä sujuvoittaa osaamisprofiilien edellyttämiä monialaisia opintopolkuja. Tavoitteeseen päästään hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

DLB:ssä on mukana 11 luonnonvara-alan opetusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua ja Luonnonvarakeskus.


Hankkeen toteutusaika on 1.2.2017 – 31.12. 2019 ja kokonaisbudjetti 2,36 milj. €. DLB on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama erityisavustushanke.

DLB -hankkeen yhteyshenkilönä on projektipäällikkö Ulla Moilanen, ulla.moilanen@hamk.fi, puhelin +358 50 574 5192


  • No labels