Skip to end of metadata
Go to start of metadata.
.
Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin
.
.
Sisällöt
.
.
Tälle sivulle koostetaan hanketta koskevia kysymyksiä. Hankkeen puitteissa on järjestetty ensimmäinen työpaja 6/2017, minkä jälkeen kysymysten ja vastausten kerääminen on aloitettu. Hanketta koskevia kysymyksiä voi lähettää jatkossakin hankkeen projektiryhmälle
.
(plus)  =  uusi tai päivitetty kysymys tai vastaus

.

A. Yleistä


1 Mitä palveluja projektissa syntyy korkeakouluille ja opiskelijoille?

Tiivistäen:

Projektissa syntyy kaikille Suomen korkeakouluille yhteinen palvelu, joka tukee ristiinopiskelua ja edistää opiskelijaliikkuvuutta.

Projektin lopputuotteisiin kuuluvat myös yhteiskäyttöiset tenttiakvaariot, jolloin opiskelijat voivat tenttiä toisessa korkeakoulussa.

2 Milloin nämä palvelut ovat käytössä?

Projekti päättyy vuonna 2019.

3 Miten saan tietoa hankkeen etenemisestä ja voinko osallistua hankkeen suunnittelutyöhön? Minkälaista tukea korkeakouluni voisi saada hankkeesta?

Ks. sivu Korkeakoulujen osallistuminen hankkeen suunnittelutyöhön

4 Miten pystyy seuraamaan verkossa hankkeen etenemistä?

Vaihtoehtoja:

Tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti samaan aikaan rinnakkain postituslistalla ja Facebookissa.


B. Pilotit


5 Millaisia pilotteja hankkeeseen kuuluu?

Pilotteja on kahdenlaisia:

 1. Exam-pilotti
 2. Opintohallinnolliset kehittämispilotit

6 Miten pilottiin pääsee mukaan?

Pilottipaikat on jo täytetty.

7 Mistä saa lisätietoa piloteista?

8 Mistä pystyy seuraamaan pilottien kehittymistä?

Wikisivu tarjoaa lyhyen tilannekatsauksen kustakin pilotista.

Hankkeen  kuukausitiedotteessa on mukana myös tuore pilottikatsaus.

9 Miten pilotit resurssoidaan?

Ks. sivu.

10 Ovatko osatoteutussopimukset jo valmistuneet?

Ne valmistuivat syyskuussa 2018.

11 Miten raportoin hankkeelle tekemäni työtunnit?

Pilotteihin osallistuvien työ kuuluu omavastuuosuuteen. Työ raportoidaan ministeriölle. Tarkempi ohje tulee Tampereen yliopiston talouspalveluista osatoteuttajasopimuksen yhteydessä.


C. Rajaukset


12 Miten ristiinopiskelun kehittämishanke on rajattu?

Hankkeen resursseilla  ei tehdä:

 • Korkeakoulujen omien järjestelmien kehitystyötä.

 • Yhtä yhteistä ”portaalia” ristiinopiskelulle, käyttäjät käyttävät ensisijaisesti korkeakoulujen omia järjestelmiä.
  • Loppukäyttäjälle näkyviä käyttöliittymiä tehdään vain erittäin rajatusti:

   • Yhteisen palvelun sisältämien perustietojen ja koodistojen ylläpitoa varten pääkäyttäjille.
   • Toimintakonseptien käytännön testaamisen edellyttämistä toiminnoista toteutetaan vain yksinkertaiset ”karvalakkiversiot”.
   • Tämä sovellus tulee olemaan halukkaiden korkeakoulujen saatavissa, mikäli sitä halutaan hyödyntää paikallisesti. Keskitettyä ylläpitoa tälle ei hankkeen puitteissa järjestetä. Kaikille korkeakouluille yhtenäistä ulkonäköä loppukäyttäjien palveluihin ei tehdä.
   • Ei siis pyritä tekemään kaikille korkeakouluille yhtenäistä ulkonäköä loppukäyttäjien palveluihin.

  • Yhteiseen palveluun ei tehdä lähdejärjestelmäkohtaisia tarkistuksia tai validointeja, palveluväylälle välitettävän tiedon oikeellisuuden tarkistus tulee tapahtua korkeakoulun järjestelmässä.


   • Esim. keskitetty palvelu välittää tiedon siitä, mitkä kohderyhmät kuuluvat tiettyyn ristiinopiskeluverkostoon, jonka perusteella korkeakoulun järjestelmässä tehdään tarvittavat tarkistukset ja rajaukset onko opiskelijalla tarvittava opiskeluoikeus.

 • Ei rakenneta tukea opettajien liikkuvuuteen.

 • Ei rakenneta tukea resurssien yhteiskäyttölle esim.:

  • varataan tiloja verkoston toisista kouluista
  • varataan henkilöitä verkoston toisista kouluista

 • Ei rakenneta teknistä ratkaisua, jolla voisi yhdellä tunnuksella kirjautua toisen koulun Windows työasemille.

  • Ei luoda yhteistä IDM-järjestelmää, LDAP-hakemistoa tai AD-puuta.

 • Ei luoda yhteisiä oppimisympäristöjä.

 • Ei luoda palvelua, jonka avulla rahaa siirretään koulujen välillä.


D. Ristiinopiskelujärjestelmän toiminta käytännössä (tavoitetila)


D.1. Opintohallinto

(plus)    13 Kuinka kauan "postin" välitys kestää (esimerkiksi suoritustiedoissa)?

Se riippuu mm. kohdekorkeakoulujen järjestelmistä ja kotikorkeakoulujen järjestelmistä. Korkeintaan vuorokauden viipeellä.

(plus)    14 Onko ristiinopiskeluopintoihin tarkoitus hakeutua vain sellaisiin opintoihin, jotka on hyväksytty opiskelijan HOPSssa?

Tämä vaihtelee korkeakoulukohtaisesti. Voi olla tilanteita, että opinnot pystyy lisäämääm valinnaisiin opintoihin.

(plus)    15 Kuka luo keskitettyyn palveluun ristiinopiskelusopimuksen?

Korkeakouluille nimetään pääkäyttäjä, jotka tekevät sopimukset tehtyjen päätösten mukaisesti.

(plus)    16 Tuodaanko opinnot esim. niillä koodeilla, joilla ne on merkitty kohdekorkeakoulun järjestelmään?

Tämä on tavoite.

(plus)    17 Opinnot voivat olla opintojaksoja ja kokonaisuuksia. Miten kokonaisuuksien kanssa tulee toimia – voiko opiskelija ilmoittautua kokonaisuuteen?

Opiskelija todennäköisesti ilmoittautuu jokaiselle opintojaksolle erikseen. Yksittäisten kurssien opiskelu on helppoa tehdä omasta korkeakoulusta, useampien kurssien opiskelussa ilmoittaudutaan kohdekorkeakoulujen järjestelmässä.

D.2. Tietohallinto

(plus)    18 Miten kilpailutus vaikuttaa ristiinopiskelujärjestelmän kokonaisaikatauluun?

Kokonaisaikataulu ei muutu, mutta jatkokehityssuunnitelmia pitää limittää. Ensimmäinen tuotantoversio tulee kesällä 2019.

E. Toteutusprojektin aikaiset tekniset kysymykset

Tekniset kysymykset ja vastaukset on koottu kehitysprojektin puolelle: Teknisen toteutuksen Q & A


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 • No labels