Skip to end of metadata
Go to start of metadata


  • No labels

1 Comment

  1. Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta vuosille 2017–2020. Kumppanuussopimuksella Itä-Suomen korkeakoulut syventävät jo vakiintunutta yhteistyötään. 

    Korkeakoulujen kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta muodostettu yhtenäinen Itä-Suomen ICT-koulutuspolku. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija voi suorittaa yliopisto-opintoja ammattikorkeakoulututkinnon yhteydessä. Tavoitteena on, että jatkossa opiskelijat voivat joustavasti koota opintonsa kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjonnasta.

    Pilotin tavoitteena on, että valtakunnallisessa ristiinopiskeluhankkeessa toteutettava valtakunnallinen, korkeakouluille yhteinen ristiinopiskelun malli ja järjestelmäkokonaisuus ja tietojärjestelmäratkaisu otetaan käyttöön ICT-koulutuspolussa.