Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat uuden monialaisen korkeakoulujen yhteisön, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Jo ennen tätä Tampere3-korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ovat voineet hakeutua ristiinopiskelemaan toiseen Tampere3-korkeakouluun erillisen opiskeluoikeuden myötä. Opiskelijat hakeutuvat opintoihin Ristiinopiskelupalvelun kautta.

Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen Tampere3-pilotissa ristiinopiskelua hyödynnetään mm. siirtymävaiheen ratkaisuna yliopistojen yhdistymisessä sekä pidemmän aikavälin ratkaisuna yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä. 

  • No labels