Skip to end of metadata
Go to start of metadata

eAMK-ristiinopiskelupilottiin osallistuu 7 ammattikorkeakoulua: Karelia, JAMK, SeAMK, TAMK, Savonia, Metropolia ja SAMK.
Pilotin sisältöinä ovat kuntoutusala sekä YAMK (terveyden edistäminen, monialaiset vapaasti valittavat opintojaksot).

eAMK-ristiinopiskelupilottiin osallistuu jokaisesta ammattikorkeakoulusta sisältöasiantuntijoita (kuntoutus ja yamk), opintohallinnon
asiantuntijoita ja tietohallinnon asiantuntijoita. Hankkeen ensimmäisessä pilottitapaamisen (24.5.2018) muistio on luettavissa täältä.

 

                                                             

eAMK-hankkeen tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta. Ammattikorkeakoulujen
asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa
kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan CampusOnline.fi portaalissa 27.8.2018.

eAMKin ristiinopiskelupilotin tavoitteena on sujuvoittaa ristiinopiskelijan opintopolkua, tiivistää yhteistyökorkeakoulujen
välistä yhteistyötä ja uudistaa toimintatapoja digitaalisia tietoja hyödyntäen.

Yhteyshenkilö on Anitta Kääriäinen, anitta.kaariainen@jamk.fi  puh 040 198 6846 .

  • No labels