AVOP lyhyesti

AVOP on Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Ammattikorkeakoulujen henkilökunta voi tarkastella kyselyn tuloksia reaaliaikaisesti Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun avulla. Katseluoikeudet (Arvo-katselija) voi anoa Opintopolun virkailijantyöpöydän kautta (Omat tiedot).

AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Arene ry:n, SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus-ja kulttuuriministeriön yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Arene ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ammattikorkeakoulujen palautejärjestelmän ylläpidosta, ja teknisestä ylläpidosta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Vastaaminen kyselyyn

Opiskelijoiden sisäänkirjautuminen kyselyyn tapahtuu osoitteessa avop.fi

Opiskelijan HAKA-kirjautumisen avulla haetaan henkilön opiskeluoikeuteen liittyviä tietoja VIRTA-opintotietopalvelusta taustatiedoksi AVOP-kyselyn vastaajatunnuksen luomiseksi ja sähköisen palautteen antamisen mahdollistamiseksi. Henkilön yksilöiviä tunnisteita ei välitetä eteenpäin itse AVOP-kyselyyn ja annettua palautetta käsitellään anonyymisti.

Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu

CSC:n kehittämä kyselytietojärjestelmä Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu) toimii teknisenä alustana AVOP-kyselylle.

Kehitys on tehty Opetushallituksen toteuttaman ammatillisten näyttötutkintojen palautejärjestelmä AIPAL:in muokkauksena/laajennoksena. AIPAL on avoimen lähdekoodin sovellus, jonka lähdekoodi löytyy GitHubista.


AVOPin työskentelytila:
AVOP - ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (ammattikorkeakoulujen AVOP-yhteyshenkilöille)


AVOP logo