Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekyselyt uudistuvat keväällä 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetaan kolme valtakunnallista palautekyselyä, joiden sisältö on yhteinen kaikille opiskelijoille ja tutkinnoille.

Kyselyt ovat:
 - Amispalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet
 - Amispalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet
 - Amispalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet

Kyselyiden kautta kerätyllä palautedatalla tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä. Osaa valtakunnallisista palautekysymyksistä käytetään vaikuttavuusrahoituksen perusteena (asetus, kuva rahoitusmallista).


Lisätietoa kysymyksistä ja kyselyiden käyttöönotosta löytyy näiltä sivuilta:


Tukipyynnöt (Service requests)

Sisällölliset kysymykset (content issues):
arvokyselyt@oph.fi

Tekniset kysymykset (technical support):
arvo@csc.fi