Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetaan kolme valtakunnallista opiskelijapalautekyselyä, joiden sisältö on yhteinen kaikille opiskelijoille ja tutkinnoille.

Valtakunnalliset ammatillisen opiskelijapalautteiden kyselyt ovat:

  • Opiskelijapalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet (aloituskysely)
  • Opiskelijapalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet (päättökysely)
  • Opiskelijapalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet (päättökysely)

Kyselyitä kerätään:

  • Valtionosuusrahoituksen piiriin kuuluvasta tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. TUVA, VALMA, Jotpa-rahoitteinen, muu kuin valtionosuusrahoitteinen ei ole mukana palautteiden keräämisessä.
  • Vain jos opiskelijalla on tarve hankkia osaamista. Jos opiskelija suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan ilman tutkintokoulutukseen osallistumista tekemällä vain tarvittavat näytöt ja muun osaamisen osoittamisen, palautteita ei kerätä.
  • Opiskelijapalaute kerätään samalta opiskelijalta samalle koulutuksen järjestäjälle saman rahoituskauden aikana vain kerran.

Kyselyiden kautta kerätyllä palautedatalla tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä. Osaa valtakunnallisista palautekysymyksistä käytetään vaikuttavuusrahoituksen perusteena (asetus, kuva rahoitusmallista).   

Tutustu:

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, 3 luku - Vaikuttavuusrahoitus:

Lisätietoa kysymyksistä, kyselyiden käyttöönotosta ja tiedonkeruusta löytyy näiltä sivuilta:


Tukipyynnöt (Supportförfrågningar / Service requests)

Sisällölliset kysymykset (frågor relaterade till innehåll / content related issues):
arvokyselyt@oph.fi

Tekniset kysymykset (tekniska frågor / technical support):
arvo@csc.fi