Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset opiskelijapalautekyselyt uudistuivat keväällä 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutettiin kolme valtakunnallista palautekyselyä, joiden sisältö on yhteinen kaikille opiskelijoille ja tutkinnoille.

Valtakunnalliset ammatillisen opiskelijapalautteiden kyselyt ovat:

  • Opiskelijapalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet (aloituskysely)
  • Opiskelijapalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet (päättökysely)
  • Opiskelijapalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet (päättökysely)

Kyselyitä kerätään

  • Valtionosuusrahoituksen piiriin kuuluvasta tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. TUVA, VALMA, Jotpa-rahoitteinen, muu kuin valtionosuusrahoitteinen ei ole mukana palautteiden keräämisessä.
  • Vain jos opiskelijalla on tarve hankkia osaamista. Jos opiskelija suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan ilman tutkintokoulutukseen osallistumista tekemällä vain tarvittavat näytöt ja muun osaamisen osoittamisen, palautteita ei kerätä.
  • Opiskelijapalaute kerätään samalta opiskelijalta samalle koulutuksen järjestäjälle saman rahoituskauden aikana vain kerran.

Kyselyiden kautta kerätyllä palautedatalla tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä. Osaa valtakunnallisista palautekysymyksistä käytetään vaikuttavuusrahoituksen perusteena (asetus, kuva rahoitusmallista).

Tutustu ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Lisätietoa kysymyksistä, kyselyiden käyttöönotosta ja tiedonkeruusta löytyy näiltä sivuilta:


Tukipyynnöt (Service requests)

Sisällölliset kysymykset (content issues):
arvokyselyt@oph.fi

Tekniset kysymykset (technical support):
arvo@csc.fi