Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo on opetushallinnon alueelle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä, jolla kerätään valtakunnallisesti yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi (esim. opiskelijapalautteet). Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun toteutus perustuu pitkälti Opetushallituksen AIPAL-palautejärjestelmään. Kyselyjärjestelmä otettiin käyttöön ammattikorkeakouluissa valmistumisvaiheen opiskelijapalautteen (AVOP) sähköistämisen yhteydessä 1.1.2016. Tämän jälkeen käyttö on laajentunut myös muihin kyselyihin.

Arvo-palvelun logo

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla tuotettuja palautekyselyitä:


Yhteystiedot

Kyselyiden työskentelyalueet