Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo on opetushallinnon alueelle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä, jolla kerätään valtakunnallisesti yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi (esim. opiskelijapalautteet). Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun toteutus perustuu pitkälti Opetushallituksen AIPAL-palautejärjestelmään. Kyselyjärjestelmä otettiin käyttöön ammattikorkeakouluissa valmistumisvaiheen opiskelijapalautteen (AVOP) sähköistämisen yhteydessä 1.1.2016. Tämän jälkeen käyttö on laajentunut myös muihin kyselyihin.

Arvo-palvelun logo

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla tuotettuja palautekyselyitä:


Yhteystiedot

Kyselyiden työskentelyalueet