Tiedonkeruut koulutussektoreittain:

PeruskoulutusMove!-liikuntatiedonkeruu
Ammatillinen koulutus

Aloittaneiden, tutkinnon osan tai osia suorittaneiden sekä valmistuneiden opiskelijoiden opiskelijapalaute

Työelämäpalaute: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely

Koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden itsearviointi

Korkeakoulutus

Valmistuneiden opiskelijoiden opiskelijapalaute (Kandipalaute, AVOP)

Valmistuneiden opiskelijoiden uraseuranta (Yliopistot ja AMK:t)

Henkilöstön rekrykysely (Yliopistot ja AMK:t)

  • No labels