Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seloste käsittelytoimista

Seloste rekrytointikyselyn käsittelytoimista löytyy tästä.

Korkeakoulukohtaiset tietosuojaselosteet

HY - Rekrytointitiedonkeruuta koskeva tietosuojailmoitus.pdf

HU - Dataskyddsmeddelande om insamling av rekryteringsdata.pdf

HU -Data protection statement covcerning the collection of recruitment data.pdf  • No labels