Rekrytointikysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rekrytointitiedonkeruuta, jonka tarkoituksena on tuottaa vertailutietoa korkeakoulujen tärkeästä voimavarasta, henkilöstöstä. Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelua hyödynnetään kerättäessä tietoa rekrytoitujen henkilöiden aiemmasta työskentelystä. Rekrytoidut henkilöt täyttävät tiedot järjestelmään itse saatuaan linkin tiedonkeruuseen korkeakoulultaan.

Henkilön yksilöiviä tunnisteita ei välitetä eteenpäin itse kyselyyn ja annettua palautetta käsitellään anonyymisti. Kerättyä tietoa tullaan käyttämään taustamateriaalina OKM:n korkeakoulujen ja tutkimusjärjestelmän ohjauksessa muun olemassa olevan materiaalin rinnalla.

Ohjeet:
OKM:n Tiedonkeruun käsikirja
OKM:n tiedonkeruuohjeistus (AMK)
OKM:n tiedonkeruuohjeistus (YO)

Seloste käsittelytoimista rekrytointitiedonkeruussa Tiedonkeruun käsikirjassa.

Yhteystiedot:
arvo@csc.fi