Työelämäpalautteen tietosuojailmoitus löytyy alta (päivätty 30.3.2021).
Här kan du hitta beskrivningen av meddelande om dataskydd (daterad 30.3.2021).
Here you can find the description of the data register (dated 2021-03-30).  • No labels