Työelämäpalautteen tietosuojailmoitus löytyy alta (päivätty 1.7.2024).
Här kan du hitta beskrivningen av meddelande om dataskydd (daterad 1.7.2024).
Here you can find the description of the data register (dated 2024-07-01).

  • Tietosuojailmoitus (pdf, 1.7.2024)
  • Meddelande om dataskydd (pdf, 1.7.2024)
  • Description of the data register (pdf, 1.7.2024)

Tehdyt muutokset

TietosuojaselosteMuutospäivämääräMuutos
1.7.2024
30.3.2021  • No labels