Uraseurantakyselyiden tietosuojaselosteet rekisteröidyille
Dataskyddsbeskrivning för karriäruppföljningar
Privacy Statement of Career monitoring surveys

Kysely
Enkät
Survey
SuomeksiPå svenskaIn English

Maisterien uraseuranta

Karriäruppföljning av magistrar

Master's degree monitoring

Tietosuojailmoitukset on listattu alle. Katso korkeakoulusi kohdalta.

Dataskyddsbeskrivningar listas nedan. Titta på ditt universitet.Privacy statements are listed below. Look at your university.

Tohtorien uraseuranta

Karriäruppföljning för doktorer

Doctoral degree career monitoring

Tietosuojailmoitukset on listattu alle. Katso korkeakoulusi kohdalta.Dataskyddsbeskrivningar listas nedan. Titta på ditt universitet.

Privacy statements are listed below. Look at your university.Tietosuojailmoitukset (yliopistot)
Dataskyddsbeskrivningar (universitet)
Privacy statements (universities)

Yliopisto
Universitet
University

Linkki tietosuojailmoitukseen
Länk till dataskyddsbeskrivningen
Link to privacy statements

Aalto-yliopisto

Suomeksi:
https://www.aalto.fi/fi/yhteistyo/aalto-yliopistosta-valmistuneet-tyoelamassa

På svenska:
https://www.aalto.fi/sv/samarbete/utexaminerade-studenter-fran-aalto-universitetet-i-arbetslivet

In English:
https://www.aalto.fi/en/collaboration/aalto-university-graduates-in-working-life

Helsingin yliopisto

Suomeksi:
https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/alumneille/uraseuranta

På svenska:
https://www.helsinki.fi/sv/samarbete/alumner/karriaruppfoljning

In English:
https://www.helsinki.fi/en/cooperation/alumni/career-monitoring

Itä-Suomen yliopisto

Suomeksi:

https://www.uef.fi/fi/tietosuoja

https://kamu.uef.fi/tietopankki/urasuunnittelu-ja-tyonhaku/valmistuneiden-sijoittuminen-tyoelamaan/

Englanniksi:

https://www.uef.fi/en/data-protection

https://kamu.uef.fi/tietopankki/urasuunnittelu-ja-tyonhaku/valmistuneiden-sijoittuminen-tyoelamaan/ (suomenkielisellä sivulla linkki englanninkieliseen tietosuojaselosteeseen)

Jyväskylän yliopisto

http://r.jyu.fi/w0w


Lapin yliopisto

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Tyoelama--ja-rekrytointipalvelut/Valmistuneiden-tyollistyminen


Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Suomeksi:
https://www.lut.fi/tutustu-meihin/yhteystiedot/tietosuoja

In English: 
https://www.lut.fi/web/en/get-to-know-us/contact-details/data-protection

Oulun yliopisto

https://www.oulu.fi/fi/tietosuojailmoitus/tietosuojailmoitus-opiskelijoiden-uraseuranta

Svenska Handelshögskolan

https://www.hanken.fi/en/node/869838


Taideyliopisto

Suomeksi:
https://www.uniarts.fi/yleistieto/uraseurantojen-tietosuojailmoitus/

På svenska:
https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/dataskyddsmeddelande-for-enkater-om-karriaruppfoljning-vid-finlands-universitet/

In English: 
https://www.uniarts.fi/en/general-info/data-protection-statement-for-the-career-follow-up-survey-register/

Tampereen yliopisto

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tietosuoja/tietosuojailmoitus-tampereen-yliopiston-uraseurannat

Turun yliopisto

Suomeksi:
https://sites.utu.fi/rekry/valmistuneiden-tyollistyminen/
 

In English:
https://sites.utu.fi/rekry/en/valmistuneiden-tyollistyminen/ 

Vaasan yliopisto

Suomeksi:
https://www.uwasa.fi/fi/alumnit/alumniseurannat

In English:
https://www.uwasa.fi/en/alumni/alumni-follow-surveys

Åbo Akademi

På svenska:
abo.fi/karriaruppfoljning 

In English:
http://www.abo.fi/careermonitoring

  • No labels