Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uraseurantakyselyt lyhyesti

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista valmistuneille. Kyselyn kohderyhmän ovat viisi (5) vuotta aiemmin AMK-, YAMK- tai maisteritutkinnon suorittaneet sekä kolme (3) vuotta aiemmin tohtoriksi valmistuneet. Kyselyn tarkoituksena on selvittää korkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Osaa kysymyksistä käytetään myös korkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Näiden kysymysten perusteella määräytyy 3 % korkeakoulujen perusrahoituksesta.

Tiedonkeruiden tuloksiin voi tutustua Vipusessa:

Kyselyt ja tiedonkeruisiin valmistautuminen


Tiedotteita

2.10.2019
Yliopistojen valtakunnallisten kandipalaute- ja uraseurantatulosten julkaisutilaisuuden (27.9.) tallenne:
https://moniviestin.uta.fi/videot/tuni-2019-2020/tapahtumat/tunifil/recording-27-09-2019-14.16