Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelulla voidaan toteuttaa organisaatiossa tutkimusjulkaisujen metatietojen syöttäminen, niiden hallinnointi ja julkaisutietojen toimittaminen edelleen VIRTA-julkaisutietopalveluun käyttäen pelkästään verkkopohjaista sovellusta. VIRTA-julkaisutietopalvelusta julkaisutiedot välittyvät esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja muihin VIRTA-julkaisutietopalvelua lähteenään käyttäviin järjestelmiin. Tietojen esitäyttö on mahdollista ulkoisista palveluista (CrossRef, VIRTA) ja yksittäisten metatietojen osalta (esim. asiasanat, julkaisukanavat, alayksiköt).

JUSTUS-palvelu on suunnattu erityisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä. Palvelun toteuttamisesta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Palveludokumentaatiota ylläpidetään tällä wikisivustolla.

JUSTUS-palvelu käyttöön organisaatiossasi?

JUSTUS-palvelun voivat ottaa käyttöönsä kaikki tutkimusorganisaatiot, joilla on tarve rekisteröidä ja hallinnoida tuottamiensa tutkimusjulkaisujen metatietoja, sekä toimittaa niitä eteenpäin kansalliseen VIRTA-julkaisutietopalveluun ja sieltä edelleen muihin palveluihin. Ohessa lyhyesti JUSTUS-palvelun käyttöönottoon liittyvät vaiheet:

 1. Nykytilanne ja tarpeet julkaisutietojen hallinnointiin
  1. Miten ja mihin julkaisujen metatietoja tällä hetkellä kerätään, mihin niitä käytetään ja välitetäänkö tietoja muihin palveluihin?
  2. Millaisia metatietoja julkaisuista kerätään?
  3. Ketkä syöttävät ja hallinnoivat metatietoja?
 2. Käyttöönottoon vaadittavat tiedot
  1. Kirjautuminen tapahtuu organisaatiossa luoduilla tunnuksilla (usein HAKA-kirjautuminen) - tieto käyttäjien käyttämästä sähköpostidomainista (esim. @organisaatio.fi)
  2. Julkaisutietoja hallinnoivat pääkäyttäjät - tieto yhden tai useamman pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta
  3. Palvelun toimintaan tarjotaan ohjeistus, mutta käyttäjien ohjeistaminen hoidetaan organisaatioissa - tieto organisaation palveluosoitteesta (esim. justus-tuki@organisaatio.fi)
  4. Mahdollisten ongelmatilanteiden varalta - tieto organisaation tietoturvasta vastaavan tahon sähköpostista (esim. security@organisaatio.fi)
 3. Hinnoittelu ja palvelutilaus
  1. Palvelu hinnoitellaan tilaajaorganisaation vuosittaisen julkaisumäärän mukaan - Palvelun kustannukset ja hinta
  2. Palvelutilaukset tehdään osaksi CSC:n ja tilaajan välisiä laajempia puitesopimuksia -  Sopimukset
  3. Tilaajaorganisaatiot toimivat tietojensa rekisterinpitäjinä, mutta palvelun tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä - Tietojen käsittelyn kuvaus
  4. Mikäli tilaajaorganisaatiolla on palvelun kehittämiseen erityistarpeita, voidaan näistä sopia tilaajan kanssa erillisenä asiantuntijatyön tilauksena

Palvelusta on olemassa testiversio, johon luovutamme mielellämme pääsyn organisaatiolle.

Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut JUSTUS-palvelun käyttöönotosta, ota yhteyttä osoitteeseen justus@csc.fi


JUSTUS-palvelun tuotantoversio:

https://justus.csc.fi/

Tuki- ja palvelupyynnöt:

justus (at) csc.fi

VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteyshenkilökokoukset

Justus-palvelun ajankohtaisia asioita käsitellään VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteyshenkilökokousten yhteydessä. • No labels