Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kirjautuminen palveluun

JUSTUS-palvelu löytyy osoitteesta: justus.csc.fi

Palveluun kirjaudutaan käyttäen Eduuni-ID:tä. Jos sinulla ei vielä ole Eduuni-ID:tä, ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät täältä.

Kirjautuminen tapahtuu klikkaamalla kirjautumissivulla "Kirjaudu palveluun"

Valitse ja täydennä tiedot seuraavaksi avautuvien ikkunoiden tarvittaviin kohtiin (kuva alla). Eduuni-ID -ikkunassa valitaan haluttu kirjautumistapa, käytännössä siis käyttäjän oma kotiorganisaatio. Eduuni-ID -ikkuna avautuu kirjautumisen yhteydessä silloin kun palveluun kirjaudutaan ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen valittu kirjautumistapa tallentuu evästeisiin, eikä välivaihe välttämättä esiinny enää seuraavilla kerroilla, ellei evästeitä poisteta tai palveluun kirjauduta yksityinen selaus -ikkunassa. "Kirjaudu palveluun" klikkaus voi siis viedä suoraan käyttäjätunnuksen ja salasanan täyttöikkunaan tai myös suoraan JUSTUS-palveluun, mikäli olet jo kirjautunut Eduuni-ID:llä selaimessa esimerkiksi johonkin toiseen palveluun tai sivustolle.

Palvelun toiminnallisuudet

Kirjautumisen jälkeen käyttäjä saapuu palvelun etusivulle.

1) "Tallenna julkaisu" - pääsee tallentamaan julkaisuja (ks. kohta Tallenna julkaisu).

2) "Omat tallennukset" - pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan itse lisättyjä julkaisutietoja (ks. kohta Omat tallennukset).

Tallenna julkaisu


Julkaisutietojen tallennus on JUSTUS-palvelussa nelivaiheinen. Vaiheet ovat järjestyksessä:

1. Esitäytä tiedot

Käyttäjän on mahdollista esitäyttää julkaisutietoja, mikäli julkaisutiedot löytyvät jo esimerkiksi CrossRef- tai VIRTA-palveluista. Mahdollisten esitäytettävien tietojen laajuus riippuu em. palveluista ja niissä voi olla virheitä.

Julkaisutietoja voi toistaiseksi hakea kahdella tapaa:

 • DOI-tunnisteella CrossRef-palvelusta
  • Kirjoita julkaisun DOI-tunnisteesta muodostettu pysyvä osoite
  • Klikkaa "Hae"
 • Julkaisun nimellä CrossRef- ja VIRTA-palveluista;
  • Rajaa hakua tekijän nimellä ylemmällä kentällä
  • Kirjoita julkaisun nimi (tai osa sitä) alempaan kenttään ja palvelu suorittaa haun em. palveluihin
  • Valitse pudotusvalikosta haluamasi julkaisu
  • Klikkaa "Hae"

Haetut tiedot näkyvät kohdassa "3. Syötä julkaisutiedot". Jos tiedot haetaan VIRTA-palvelusta, julkaisulle tuodaan myös julkaisutyyppi (tallennuksen vaihe 2) ja tietojen tallennuksessa hypätään kohtaan 3.

Mikäli käyttäjä pyrkii lisäämään VIRTA-palvelusta sellaista julkaisutietoa, jonka joku muu saman organisaation käyttäjä on jo sinne lisännyt, ilmoittaa palvelu mahdollisesta duplikaatista käyttäjälle.

Julkaisutiedot voi syöttää myös kokonaan käsin. Valitse tällöin alhaalta vaihtoehto "Ohita vaihe ja syötä julkaisutiedot käsin".

2. Valitse julkaisutyyppi

Valitse julkaisulle oikea julkaisutyyppi. Julkaisutyyppiluokituksen tarkempi ohjeistus löytyy täältä. Julkaisutiedonkeruuseen liittyvistä käsitteistä ja niiden määrittelyistä voi lukea lisää täältä.

Julkaisutyyppi valitaan, jos tiedot syötetään käsin tai jos tietoja on haettu CrossRef-palvelusta. Julkaisutietojen haku VIRTA-palvelusta tuo julkaisulle myös julkaisutyypin. Tällöin tallennuksessa siirrytään suoraan vaiheeseen 3.

Klikattuasi julkaisutyyppiä palvelu siirtyy automaattisesti kohtaan "3. Syötä julkaisutiedot". Julkaisutyyppiä voi kuitenkin muuttaa palaamalla takaisin kohtaan 2.

3. Syötä julkaisutiedot

Jos hait julkaisun tietoja kohdassa 1, löytyneet tiedot näkyvät nyt lomakkeella. Tarkista tiedot ja korjaa virheet, jos huomaat sellaisia. Tarkista esimerkiksi, onko haku tuonut kaikki julkaisun tekijät ja että sivunumerot on eroteltu viivalla (-) eikä esimerkiksi kysymysmerkillä (?). Täydennä loput tiedot julkaisusta.

Täydennä vähintään pakolliset tiedot, sillä muuten palvelu ei hyväksy julkaisun tallennusta. Pakolliset tiedot on merkitty punaisella tähdellä * ja ne riippuvat valitusta julkaisutyypistä. Julkaisutiedonkeruun pakollisuuksista lisätietoa täältä.

Tietojen kohdalla on myös info-pallo, joka avautuu, kun hiiren kuljettaa sen kohdalle (ei tarvitse klikata). Info antaa lisätietoja kerättävästä tiedosta, sen määrittelystä ja miten tieto mahdollisesti tulee lomakkeessa ilmoittaa.


Huomioitavia kohtia lomakkeessa:

 • Tekijät kohdassa listataan kaikki julkaisun tekijät. Organisaation tekijät -kohtaan merkitään ne tekijät, jotka affilioituvat julkaisua tallentavaan organisaatioon.
 • Lehden / julkaisusarjan nimi: Kunalat kirjoittaa kenttään lehden nimeä, avautuu pudotusvalikko, joka listaa julkaisuja julkaisukanavatietokannasta. Valikosta voit valita oikean lehden, mikäli se sieltä löytyy. Palvelu hakee valmiiksi lehden jufo-ID:n ja jufoluokituksen.
 • Ehdotukset Avainsanat -kenttään tulevat Finto YSA:sta.

Kun kaikki tiedot on syötetty, klikkaa alalaidasta "Tallenna muutokset ja siirry esikatseluun".

4. Tarkista ja tallenna

Tarkista syöttämäsi tiedot. Tarvittaessa tietoja voi palata korjaamaan tallennusprosessin edellisiin vaiheisiin.

Tiedot tallentuvat kun painat "Tallenna tiedot ja palaa omiin tallennuksiin".

Julkaisu siirtyy tallennuksen jälkeen "Omat tallennukset" välilehdelle. Julkaisua on mahdollista muokata niin kauan kun pääkäyttäjä ei ole ehtinyt hyväksyä sitä. (ks. kohta Omat tallennukset)


Omat tallennukset

Kaikki käyttäjän tallentamat julkaisutiedot näkyvät Omat tallennukset -näkymässä. Näkymä jakautuu hyväksymistä odottaviin julkaisuihin ja hyväksyttyihin julkaisuihin.

Hyväksymistä odottavat julkaisut

 • Näkymässä näkyvät käyttäjän tallentamat julkaisutiedot, joita pääkäyttäjä ei ole vielä hyväksynyt.
 • Klikkaamalla JulkaisuID:tä rivikäyttäjä pääsee vielä muokkaamaan julkaisutietoja. Muistathan kuitenkin muokkaamiseen jälkeen tallentaa tiedot kohdassa "4. Tarkista ja tallenna" ja klikkaamalla "Tallenna tiedot ja palaa omiin tallennuksiin".


Hyväksytyt julkaisut

 • Näkymässä näkyvät käyttäjän tallentamat julkaisutiedot, jotka on hyväksytty pääkäyttäjän toimesta.
 • Rivikäyttäjä ei voi enää muokata julkaisutietoja.

Palvelun toiminnallisuudet pääkäyttäjälle

Kirjautumisen jälkeen käyttäjä saapuu roolistaan riippumatta palvelun etusivulle. Etusivun näkymä on kuitenkin erilainen riippuen käyttäjän roolista. Alla rivikäyttäjän näkymä, josta on nähtävissä myös pääkäyttäjälle näkyvät toiminnallisuudet:

1) "Tallenna julkaisu" - pääsee tallentamaan julkaisuja (ks. kohta Tallenna julkaisu).

2) "Omat tallennukset" - pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan itse lisättyjä julkaisutietoja (ks. kohta Omat tallennukset).

3) "Hyväksy tallennuksia" (näkyy vain pääkäyttäjille) - pääsee muokkaamaan organisaation rivikäyttäjien syöttämiä julkaisutietoja ja hyväksymään niitä VIRTA-julkaisutiedonkeruuseen ja JUULI-julkaisutietoportaaliin (ks. kohta Hyväksy tallennuksia).

"Käyttötuki" kohdassa näkyy organisaation ilmoittama oma palveluosoite, josta rivikäyttäjä ensisijaisesti saa tukea ongelmatilanteessa. Ratkaisemattomat ongelmat ohjataan pääkäyttäjien toimesta osoitteeseen justus (a) csc.fi

"Ohje" -kohta oikeassa ylänurkassa vie CSC:n ylläpitämälle JUSTUS-palvelun wikisivulle. Sivuilta löytyvät ohjeet palvelun käyttöön suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Organisaatiot tarjoavat yksityiskohtaisempaa opastusta rivikäyttäjilleen, mikäli siihen on tarvetta.

Hyväksy tallennuksia

Organisaation nimeämät pääkäyttäjät pääsevät Hyväksy tallennuksia näkymään. Näkymässä näkyvät kaikki oman organisaation rivi- ja pääkäyttäjien lisäämät julkaisutiedot. Näkymä jakautuu hyväksymistä odottaviin julkaisuihin ja hyväksyttyihin julkaisuihin .

Hyväksymistä odottavat julkaisut

 • Näkymässä näkyvät sekä rivi- että pääkäyttäjien tallentamat julkaisutiedot, joita ei ole käyty hyväksymässä.
 • Klikkaamalla JulkaisuID:tä käyttäjä pääsee muokkaamaan julkaisua. Muistathan kuitenkin muokkaamiseen jälkeen tallentaa tiedot kohdassa "4. Tarkista ja tallenna" ja klikkaamalla "Tallenna tiedot ja palaa omiin tallennuksiin".
 • Julkaisutiedot voi hyväksyä taulukon oikeasta laidasta löytyvillä painikkeilla ja asettamalla niille julkaisun tilan seuraavasti:
  • -1 "HYLÄTTY" - julkaisutietoja ei siirretä eteenpäin JUSTUS-palvelusta
  • 0 "KESKEN" - julkaisutiedot ovat kesken, eivätkä ne siirry eteenpäin JUSTUS-palvelusta
  • 1 "VALMIS/JUULI" - julkaisutiedot tulevat näkyville JUULI-julkaisutietoportaaliin. Julkasutietoja ei kuitenkaan huomioida opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruuraportoinnissa
  • 2 "VALMIS/OKM" - julkaisutiedot tulevat näkyville JUULI-julkaisutietoportaaliin. Julkaisutiedot huomioidaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruuraportoinnissa
 • Hyväksymällä julkaisutiedot kyseistä julkaisutietoa ei voida enää rivikäyttäjän toimesta muokata (siirtyy rivikäyttäjillä kohtaan "Hyväksytyt julkaisut"), joten asettamalla julkaisun tilan esim. 0, voi pääkäyttäjä "lukita" julkaisutiedon muokkaamisen sen lisänneeltä rivikäyttäjältä.

Hyväksytyt julkaisut

 • Näkymässä näkyvät kaikki organisaation julkaisutiedot, jotka jokin pääkäyttäjä on käynyt hyväksymässä asettamalla niille minkä tahansa julkaisun tilan.
 • Klikkaamalla JulkaisuID:tä käyttäjä pääsee muokkaamaan julkaisua. Muistathan kuitenkin muokkaamiseen jälkeen tallentaa tiedot kohdassa "4. Tarkista ja tallenna" ja klikkaamalla "Tallenna tiedot ja palaa omiin tallennuksiin".
  • Mikäli jo hyväksyttyjä julkaisutietoja muokataan, siirtyvät muokatut julkaisutiedot automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun niin, että uusin julkaisutieto korvaa aina vanhan
 • Julkaisun tilaa voi muuttaa vapaasti, eli esim. täydennetty julkaisutieto voidaan asettaa julkaisun tilasta 0 julkaisun tilaksi 2
  • Julkaisun tilan muutokset siirtyvät automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun
 • VIRTA-julkaisutietopalvelu hakee uusia ja muuttuneita julkaisutietoja JUSTUS-palvelusta muutaman minuutin välein, joten julkaisutiedot eivät välttämättä siirry välittömästi näkyviin esim. JUULI-julkaisutietoportaaliin.

Roolit

Rivikäyttäjä

Rivikäyttäjä on kuka tahansa organisaation käyttäjä, joka kirjautuu JUSTUS-palveluun käyttäen organisaationsa tarjoamaa sähköpostia. Tunnistaminen tapahtuu JUSTUS-palvelussa sähköpostidomainin (esim. @xamk.fi) kautta. Rivikäyttäjän on mahdollista

 • käydä lisäämässä julkaisutietoja palveluun
 • tarkastella ja muokata lisäämiään julkaisutietoja

Rivikäyttäjä ei kuitenkaan voi siirtää julkaisutietoja edelleen VIRTA-julkaisutidonkeruuseen, JUULI-julkaisutietoportaaliin tai opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen tiedonkeruuseen. Julkaisutiedot ohjautuvat tallentamisen jälkeen organisaation pääkäyttäjille tarkistettavaksi.

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä on organisaation ilmoittama palvelun pääkäyttäjä, joka kirjautuu JUSTUS-palveluun käyttäen organisaationsa tarjoamaa sähköpostia. Pääkäyttäjän on mahdollista

 • käydä lisäämässä julkaisutietoja palveluun
 • tarkastella ja muokata itse lisäämiään sekä kaikkia organisaation rivikäyttäjien lisäämiä julkaisutietoja
 • hyväksyä itse lisäämiään ja kaikkia organisaation rivikäyttäjien lisäämiä julkaisutietoja siirrettäväksi edelleen JUSTUS-palvelusta VIRTA-julkaisutiedonkeruuseen sekä JUULI-julkaisutietoportaaliin

Pääkäyttäjä on vastuussa organisaationsa tuottamien julkaisutietojen oikeellisuudesta.

Pääkäyttäjät kirjautuvat JUSTUS-palveluun samalla tavalla kuin rivikäyttäjät käyttäen organisaationsa tarjoamaa sähköpostia. Tunnistautuminen pääkäyttäjäksi perustuu Eduuni-sivustolla ylläpidettävään pääkäyttäjien ryhmään. Organisaatiot ilmoittavat pääkäyttäjien muutokset osoitteeseen justus (a) csc.fi.