Mikä on JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu?

  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun vaaditussa muodossa.
  • JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu on suunnattu erityisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa siirryttiin vuoden 2016 julkaisutiedoista alkaen VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tapahtuvaan jatkuvaan XML-tiedostojen siirtoon organisaatioiden omista lähdejärjestelmistä. Aikaisemmin julkaisutiedot kerättiin korkeakouluilta vuosittain. 

Mikä on VIRTA–julkaisutietopalvelu?

  • Vuonna 2016 käyttöönotettu Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa yhteen suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tuottamien julkaisujen tiedot.
  • VIRTA-julkaisutietopalvelu on OKM:n omistama palvelu, jonka teknisestä toteutuksesta ja kehityksestä vastaa CSC.
  • VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyödyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutkimusrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa.
  • OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu on toteutettu vuoden 2016 tiedoista alkaen kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.
  • Lisätietoa VIRTA-julkaisutietopalvelusta  

  • No labels