Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä on JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu?

  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun.
  • JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu on suunnattu erityisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tähän asti kerännyt julkaisutiedot korkeakouluilta vuosittain. Vuoden 2016 julkaisutiedoista alkaen tiedonkeruussa siirrytään VIRTA-julkaisutietopalveluun tapahtuvaan jatkuvaan XML-tiedostojen siirtoon organisaatioiden omista lähdejärjestelmistä.
  • Maaliskuussa 2017 kaikki julkaisutiedonkeruuseen osallistuvat organisaatiot raportoivat vuoden 2016 julkaisutietonsa kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.

Mikä on VIRTA–julkaisutietopalvelu?

  • Vuonna 2016 käyttöönotettu Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa yhteen kaikkien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tuottamien julkaisujen tiedot.
  • VIRTA-julkaisutietopalvelu on OKM:n omistama palvelu, jonka teknisestä toteutuksesta ja kehityksestä vastaa CSC.
  • VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyödyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutkimusrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa.
  • OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu toteutetaan vuoden 2016 tiedoista alkaen kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.
  • Lisätietoa VIRTA-julkaisutietopalvelusta  
  • No labels