Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä Kandipalaute?

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen sähköinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.

Kandipalaute -kyselymittaristo on syntynyt Suomen Yliopistot UNIFI ry:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa UNIFI ry.

Kandipalaute toteutetaan ARVO - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla, joka kehitettiin Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn käyttöönoton yhteydessä tammikuussa 2016.


Yhteystiedot

CSC:n Kandipalaute-tiimin tavoitat sähköpostilistalla osoitteesta:

kandipalaute@csc.fi

Yhteyshenkilökokoukset

Recent space activity