Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista

2. Metataso eli rakenteet ja rajaukset

3. Strateginen taso

4. Toiminta-arkkitehtuuri


Dokumentit word ja pdf versiot 0.4. 5.11.2020


  • No labels