Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi


Aikaisempi "Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri" (20.11.2015) on täällä.


1. Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista

2. Metataso eli rakenteet ja rajaukset

3. Strateginen taso

4. Toiminta-arkkitehtuuri


Julkaistut dokumentit, word ja pdf versiot 1.0 21.01.2021
  Ajankohtaista


  • No labels