Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAvointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hanke määrittelee avointen oppimateriaalien käytön edistämiseksi tarvittavat tekniset ratkaisut (ml. tietomalli, tietovarannot, oppimateriaalihaku ja oppimateriaalien luominen, lyhyesti oppimateriaalipalvelu) ja käyttötapaukset sekä toteuttaa näiden pohjalta kaikkien koulutusasteiden käyttöön oppimateriaalipalvelun. Hanke tukee julkisilla varoilla tuotettujen avointen oppimateriaalien löydettävyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n yhteistyössä toteuttama. Tämä wiki toimii hankkeen työtilana.


Mitä tarkoittaa oppimateriaalipalvelu?

Oppimateriaalipalvelut ovat sähköisiä portaaleja avointen oppimateriaalien maailmaan. Niissä on mahdollista etsiä oppimateriaaleja tarkasti omiin tarpeisiinsa rajattuna, selata ja arvioida muiden oppimateriaaleja sekä halutessaan tallentaa omia oppimateriaalejaan muiden käytettäväksi. Usein eri koulutusasteiden oppimateriaalit kokoavissa palveluissa on mahdollista rajata tarjonta esimerkiksi vain itseäsi kiinnostaviin oppiaineisiin tai tieteenaloille, sopivalle koulutusasteelle ja haluttuun materiaalityyppiin. Oppimateriaalipalveluita on niin monikansallisia, organisaatiokohtaisia kuin kansallisiakin; esimerkiksi Virossa ja Hollannissa on omat kansalliset palvelunsa.

Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeessa rakennetaan kansallinen avointen oppimateriaalien palvelu, johon avoimia oppimateiraaleja voi tallentaa, joka kokoaa eri paikoissa sijaitsevien avointen oppimateriaalien tietoja ja josta voi hakea ja käyttää avoimia oppimateriaaleja. Avoimia oppimateriaaleja voi tallentaa avointen oppimateriaalien palveluun syksystä 2019 alkaen ja hakea vuoden vaihteessa. Jatkossa avoimia oppimateriaaleja voi hakea myös Finnasta käsin, josta löytää opetuksen tarkoituksiin myös muuta avointa aineistoa.

Avointen oppimateriaalien palvelu auttaa erityisesti joustavassa opiskelussa sekä opettajien osaamisen vaihdossa ja vertaiskehittymisessä. Avoimet oppimateriaalit ovat pääosin ilmaisia ja muokattavia oppimateriaaleja, joten niiden pohjalta voi rakentaa uusia, omille oppitunneille räätälöityjä kokonaisuuksia ja ne ovat helposti saatavilla juuri sille hetkelle, kun tuntee paloa osaamisensa kasvattamiseen. Avoimia oppimateriaaleja löytyy useasta paikasta, katso listausta täältä ja kurkista kansainvälisiin oppimateriaalipalveluihin.


Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan opetukseen ja oppimiseen tarkoitettuja materiaaleja, jotka materiaalin tekijä on julkaissut avoimesti saataville, usein avoimesti lisensoituina (esim. eri CC-lisenssit). Näitä ovat esimerkiksi avoimet luentotallenteet, oppikirjat, pelit, oppituntisuunnitelmat yms. Kansainvälisesti avoimet oppimateriaalit tunnetaan erityisesti lyhenteellä OER. Avoimista oppimateriaaleista ja niiden määrittelystä lisätietoa täältä.


Yhteystiedot

Hankkeen saa kiinni osoitteesta oppimateriaalivaranto (at) csc.fi


Tule mukaan vaikuttamaan!

Avointen oppimateriaalien kirjasto kutsuu opettajia, oppijoita, oppilaitosten henkilökuntaa ja kaikkia kiinnostuneita mukaan tekemään palvelusta parhaan mahdollisen. Tule mukaan keskustelemaan, kommentoimaan ja tutustumaan palveluun Zoomissa (https://cscfi.zoom.us/j/968168329):

13.2. klo 13-14 Kuvailuwebinaari - Tule tutustumaan oppimateriaalien tallentamiseen ja kuvailuun

16.4. klo 13-14 Kuvailuwebinaari - Tule tutustumaan oppimateriaalien tallentamiseen ja kuvailuun

14.5. klo 13-14 Kuvailuwebinaari - Tule tutustumaan oppimateriaalien tallentamiseen ja kuvailuun

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":64311294}Write a comment…