Avoimet oppimateriaalit ovat monimuotoisia sisällöltään ja ulkomuodoltaan; Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy esimerkiksi luentotallenteita ja -materiaaleja, pelejä, oppikirjoja, tehtäviä ja opettajien materiaaleja. Tallentamisprosessi Avointen oppimateriaalien kirjastoon on kaikille erilaisille materiaaleille sama: valitse koneeltasi oppimateriaalin tiedosto tai tiedostot tai laita linkki materiaaliin ja kerro kenelle ja mihin tarkoitukseen materiaali on kuvailulomakkeen avulla.

Jotkin materiaalit herättävät kuitenkin enemmän kysymyksiä niin jakamisen kuin käyttämisen liittyen; näitä ovat erityisesti interaktiiviset materiaalit kuten H5P-työkalulla tehdyt materiaalit sekä Moodlessa tehdyt kurssimateriaalit. Tässä blogissa pureudutaan interaktiivisiin materiaaleihin - kursseihin palataan seuraavassa blogissa.

H5P-työkalulla tehdyt interaktiiviset materiaalit

H5P on avoimen lähdekoodin työkalu intearktiivisten html5-sisältöjen tekemiseen. H5P:llä tehtäviä oppimateriaaleja voi tehdä esim. Moodle-ympäristöissä, joissa H5P-lisäosa on otettu käyttöön, erilaisissa sisällönluontisovelluksissa ja H5P.org tai H5P.com -sivustoilla. Työkalulla voi tehdä esimerkiksi erilaisia itsetarkistavia tehtäviä, luentodioja ja 36o-maailmoja sisältöupotuksin tai vaikkapa pelejä.

H5P:llä tehdyt oppimateriaalit voi tallentaa .h5p-tiedostona omalle konelleen, josta materiaalin voi tallentaa Avointen oppimateriaalien kirjastoon. .h5p-tiedostot eivät avaudu omalla koneella siinä muodossa kuin mitä oppimateriaalin käyttäjälle halutaan näyttää, mutta tästä ei ole syytä huolestua - h5p:tä toistavat järjestelmät kuten aoe.fi avaavat materiaalit kuten tarkoitettu. Materiaaleja voikin siis käyttää suoraan aoe.fi-sivustolta. Muiden oppimateriaalien tavoin voi nämä oppimateriaalit löytää ja ladata omaan käyttöönsä myös esimerkiksi Finnasta.

Kun käytät materiaaleja aoe.fi-sivustolla, voit tiettyihin materiaaleihin kirjoittaa tai valita oikeat vastaukset. Nämä vastaukset eivät tallennu Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Omat vastaukset voi nähdä siis vain vastaaja itse vastaushetkenä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että oppimateriaalien tekijät eivät pysty seuraamaan esimerkiksi kuinka paljon oikeita vastauksia kysymyksiin on tullut.

Erilaisia sisältötyyppejä

H5P-työkalulla voi tehdä useita erilaisia sisältötyyppejä, tällä hetkellä kokonaisuudessaan 46 kappaletta. Voit sisältötyyppien avulla esimerkiksi tehdä tehtäviä videoiden sisälle, luoda digitaalisia ja interaktiivisia tutustumiskierroksia luokkahuoneeseen, tehdä kirjoja tai erimallisia tehtäviä. Sisältötyypeistä saa lisätietoa H5P.org-sivustolta.

Työkalun uusimmassa päivityksessä tuli live engagement -sisältötyypit (emoji cloud, word cloud, multipoll), joita voi käyttää vain H5P.com-sivustolla. Näitäkin sisältötyyppejä voi ladata omalle koneelleen ja jakaa, mutta niitä ei voi käyttää suoraan aoe.fistä tai muista H5P:tä tukevista alustoista käsin. Vaikka itse käyttäisit H5P.com, suosittelemme käyttämään muita sisältötyyppejä oppimateriaalien tekemiseen, jotta materiaalit ovat paremmin jatkokäytettäviä.

Samalla kun H5P julkaisi Live engagement -työkalut, julkaistiin myös Branching scenarios -työkalu ja päivitettiin Virtual tour -työkalu. Branching scenarion avulla voit tehdä esimerkiksi usean reitin tarinaseikkailuita (choose your own adventure) tai tehdä oppikirjoja, joissa oppijat voivat edetä kiinnostuksensa mukaan eri aiheisiin. Nämä päivitykset toimivat jo myös aoe.fissä, joten kokeilun iloa kaikille uteliaille! Saat listätietoa H5P:n uudistuksista heidän tiedotteestaan.

Muut työkalut

H5P ei ole ainoa työkalu interaktiivisten, jaettavien oppimateriaalien tekemiseen. Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy interaktiviisia oppimateriaaleja myös esimerkiksi html-paketteina ja linkkeinä mm. Thinglink-sivustoon. Kun valitset työkalua oppimateriaalin tekemiseen, kannatta miettiä myös sitä, millaisen jatkokäytön haluat mahdollistaa. Kaikki työkalut eivät esimerkiksi mahdollista niillä työstetyn materiaalin lataamista itselleen tai toisille, jolloin materiaalista on haastavampaa tehdä kopiota, jota mukauttaa omaan opetuskäyttöön sopivaksi.

Nettisivu-muotoisia oppimateriaaleja voi tuoda zip-kansioina, jotka sisältävät .index-tiedoston. Aoe.fissä järjestelmä tunnistaa index-tiedoston ja avaa oppimateriaalin sen pohjalta oppimateriaalin käyttäjille. Esimerkiksi tämä Tero Toivasen Pythonia opettava oppimateriaali on tälläinen html:llä tehty interaktiivinen oppimateriaali.

Thinglinkillä tehtyjä oppimateriaaleja voi jakaa vain jakamalla linkkejä Thinglinkiin. Tämäkin on mahdollista Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Mikäli toisille haluaa tarjota monipuolisemmat jatkokäyttömahdollisuudet voi Thinglink-linkin lisäksi kirjastoon jakaa myös esimerkiksi oppimateriaalissaan käyttämät kuvat kuten Erika Kallinen on tehnyt tässä oppimateriaalissaan

Vinkkejä interaktiivisen oppimateriaalin suunnitteluun

Haluaisitko kokeilla interaktiivisen oppimateriaalin tekoa mutta kaipaisit neuvoja alkuun? Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy myös oppimateriaaleja, joiden avulla oppia perusteet ja joista inspiroitua! H5P-työkaluun ohjeita löydät Matleena Laakson oppimateriaalista. Laakso on tehnyt oppimateriaalin myös Thinglinkistä, jonka avulla voit tutustua Thinglinkin käyttöön. Thinglinkiin pääset tutustumaan myös pakopelien luontityökaluna tämän oppimateriaalin kautta.

Inspiraatiota omien interaktiivisten oppimateriaalien suunnitteluun voi hakea myös toisten materiaaleista. Kurkaa esimerkiksi seuraavat: