Blog from February, 2022

Vuosi on pyörähtänyt vauhdilla liikkeelle ja myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa on tapahtunut paljon. Alkuvuoden aikana jo 74 uuttaa oppimateriaalia on julkaistu avoimena aoe.fissä ja aoe-tiimi on työskennellyt ahkerasti kasvattaakseen oppimateriaalien tekijöiden osaamista avoimista oppimateriaaleista ja parantaakseen aoe-palvelua kaikille käyttäjille. Viime blogikirjoituksessa katsastimme Avointen oppimateriaalien kirjaston vuotta 2021 ja siitä onkin luontevaa jatkaa vuoden 2022 suunnitelmien pariin.

Ohjauksen analytiikkaa

Tänä vuonna Avointen oppimateriaalien kirjastossa kiinnitetään huomio erityisesti palvelun käytöstä ja käyttötavoista oppimiseen. Kehitämme palvelun käyttöä seuraavaa analytiikkaa erityisesti, jotta palvelun ohjaus ja jatkokehitystarpeiden ymmärtäminen olisi sujuvampaa. 

Analytiikka kohdistuu erityisesti Avointen oppimateriaalien kirjaston tietosisältöihin eli siihen millaisia oppimateriaaleja palvelussa on ja esimerkiksi miten niitä etsitään. Pyrimme siis hyödyntämään entistä paremmin sitä tietoa, jota meillä jo on. Jatkossa pystymme paremmin hahmottamaan esimerkiksi miten oppimateriaalien julkaisuprosessia pitäisi sujuvoittaa ja vaikkapa poimimaan nousevia osaamistarpeita, joita jo olemassa olevat oppimateriaalit eivät täytä.

Kehitämme ohjauksen tarpeisiin soveltuvaa analytiikkaa tämän vuoden aikana ja vuoden loputtua palvelun ohjauskselle olennaisimmat tiedot ovat palvelun ohjausryhmän saatavilla.

Yhteistyö

Kuten viime vuonna, pyrimme myös tänä vuonna parantamaan oppimateriaalien löydettävyyttä yhteistyön voimin. Jatkamme yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa. Aoe:ssa tallennetut avoimet oppimateriaalit tulivat Finna.fihin joulukuussa 2020 ja viime vuonna useat kirjastot ottivat oppimateriaalit omiin näkymiinsä. Nämä tuovat oppimateriaalit aiempaa laajemman joukon käytettäväksi - myös niiden, jotka eivät välttämättä edes tiedä Avointen oppimateriaalien kirjastosta. Tänä vuonna Kansalliskirjasto jatkaa jo viime vuonna alkanutta yhteistyötä oppimisalustojen kanssa. Avoimet oppimateriaalit ovat saatavilla Finnan avointen rajapintojen kautta oppimisalustojen ja muiden oppimisen palveluiden käyttöön, mutta tänä vuonna Finna kehittää rajapintoja entistä paremmin oppimisen tarkoituksiin sopivaksi.

Pyrimme myös tuomaan kortemme kekoon osaamisen kasvattamisessa avoimiin oppimateriaaleihin liittyvissä aiheissa. Tässä teemme yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Seuraavaksi järjestämme esimerkiksi Tampereen yliopiston kirjaston kanssa avoimen koulutuksen avoimista oppimateriaaleista. Koulutus järjestetään osana OEWeekia, johon kannattaa muutenkin tutustua!

Käytettävyyden parannuksia

Kiinnitämme jatkuvasti huomiota palvelun luontevuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Palvelun käytön monipuolistuessa löytyy uusia hiomakohtia. Tänä vuonna esimerkiksi selkeytämme ohjeistusta ja lisäämme julkaisuprosessiin lisätietoa saavutettavuudesta. Lisäksi kiinnitämme huomiota opetussuunnitelmista tuleviin metatietoihin ja niiden lisäämiseen. 

Joitain uudistuksia on jo tehty. Helmikuussa upotuslinkkien mukana tulee myös oppimateriaalin nimi, tekijät ja lisenssitieto linkkineen. Näin upottaessaan oppimateriaalin esimerkiksi omaan blogiinsa ei tarvitse enää itse huolehtia lisenssin mukaisten tekijä- ja lisenssitietojen lisäämisestä sivulle, vaan ne tulevat automaattisesti.

Kuvakappaus upotetusta oppimateriaalista, jossa näkyy tekstissä mainitut tiedot ja oppimateriaalin tiedostot

Aina välillä löytyy myös bugeja palvelusta. Korjaamme näitä ilmoitusten ja omien huomioidemme perusteella. Esimerkiksi nyt alkuvuodesta korjasimme videotiedostojen toisto-ongelmat Safari-selaimella. Lisäksi hakunäkymässä ollut ongelma, jonka takia tietyissä tilanteissa kieli-rajauksessa ei näkynyt kaikkia kieliä, on myös korjattu.

Palaute

Mikä sinun mielestäsi olisi tärkeää Avointen oppimateriaalien kirjaston kehittämisen kannalta? Oletko aina halunnut tietää jotain Avointen oppimateriaalien kirjaston käytöstä tai oletko huomannut jonkinlaisen bugin tai ongelmatilanteen? Kerro se meille! Meille voi jättää anonyymia palautetta webropol-lomakkeen kautta. Jos haluat palautteeseesi vastauksen, jätä webropol-lomakkeelle sähköpostiosoitteesi tai pistä suoraan sähköpostia oppimateriaalivaranto@csc.fi-osoitteeseen.

Tässä kaikki tällä erää. Tämän blogin julkaisuväli harvenee tälle vuodelle, mutta seuraavia pidempiä blogimuotoisia kuulumisia Avointen oppimateriaalien kirjastosta voi odottaa keväällä. Avointen oppimateriaalien kirjaston ajankohtaisista asioista parhaiten kärryillä pysyy seuraamalla aoe:n twitteriä sekä tietenkin kurkistamalla säännöllisin väliajoin millaisia uusia oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien kirjastoon on saapunutkaan.