Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) on tarkoitettu kaikkien koulutusasteiden opetus- ja koulutushenkilöstön sekä oppijoiden käyttöön. Sen käyttö on koulutusorganisaatioille ja käyttäjille maksuton eikä sen käyttööotto vaadi erityisiä toimenpiteitä. Kirjaston käyttöönottoa omassa koulutusorganisaatiossa voi kuitenkin edistää kertomalla Avointen oppimateriaalien kirjaston tarjoamasta mahdollisuudesta ja opastamalla avointen oppimateriaalien tekoon. Lisäksi koulutusorganisaatiot voivat ottaa käyttöön rajapintamme ja sallia aoe.fi-upotukset oppimisalustoissaan, mikäli haluaa integroida Avointen oppimateriaalien kirjaston omiin oppimisympäristöihin.  Olemme tälle sivulle koonneet ohjeistuksia ja yleisimpiä kysymyksiä koulutusorgansiaatio-näkökulmasta.


Perustietojen tarjoaminen Avointen oppimateriaalien kirjastosta ja avoimista oppimateriaalista

Avointen oppimateriaalien kirjasto on paikka avointen oppimateriaalien jakamiseen sekä niiden löytämiseen. Kaikki kirjastossa olevat oppimateriaalit ovat käytettävissä ilman kirjautumista tai muita rajoitteita. Kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja voi käyttää kirjaston sivuilta, ladata omalle koneelleen (linkkejä lukuunottamatta) tai upottaa oppimisalustoihin. Lisäksi kirjaston oppimateriaalit olivat käytettävissä Finna-palvelun kautta. Finnan rajapintojen kautta koulutusorganisaatio voi haravoida omiin palveluihinsa  avoimia oppimateriaaleja, avointa tutkimusta ja avoimia kulttuuriperintöaineistoja.

Avointen oppimateriaalien tallentaminen palveluun on mahdollista kaikille käyttöehdot hyväksyneille henkilöille. Kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi-, Haka tai MpassID-tunnuksilla. Jakamisen aloittamiseen ei tarvita erillisiä prosesseja, vaan riittää että kirjautuu sisään ja hyväksyy käyttöehdot.

Kirjaston esittelyvideosta saat tarkemmin tietoa. Esittelyvideo on lisensoitu CC BY-ND -lisenssillä ja sitä saa vapaasti käyttää ja levittää kaikissa tilanteissa: 

Kirjasto tarjoaa myös fyysisiä esitteitä, joita voi halutessaan tulostaa oman organisaation käyttöön:

Lisäksi tiedotuspohjasta saat perustiedot käyttöösi ja voit mukata sen oman organisaation tiedotukseen sopivaksi:

Kirjastolla on tarjota myös CC BY -lisensoituja diaesityksiä kirjastosta kertomiseen. Löydät ne tästä suomeksi ja englanniksi.

Kirjasto on suunniteltu siten, että oppimateriaalien jakaminen ja niiden käyttäminen on mahdollisimman suoraviivaista ja ymmärrettävää. Matalan kynnyksen lähestymisellä haluamme kannustaa oman osaamisen jakamiseen. Ymmärrettävästi avaamiseen liittyy paljon erilaisia kysymyksiä ja myös itse palvelun käyttöön kaivataan ohjeistusta. Löydät ohjeet Avointen oppimateriaalien kirjastoon upotettavassa muodossa täältä. Lisäksi ohjeistamme avointen oppimateriaalien tekemiseen liittyvissä kysymyksissä Lisätietoa-sivullamme. Avoimesta julkaisusta ja tekijänoikeuksista kiinnostuneille suosittelemme myös Tarmo Toikkasen Tekijänoikeudet opetuksessa -oppimateriaalia.


Yleisiä kysymyksiä

Voinko näyttää Avointen oppimateriaalien kirjaston materiaaleja organisaationi oppimisympäristöissä?

Jokaisella kirjastossa olevalla oppimateriaalilla on oma upotuslinkki. Sallimalla aoe.fi-osoitteen upotuksen koulutusorganisaatiosi oppimisympäristöissä, opettajat, oppijat ja muut käyttäjät voivat käyttää kirjastossa olevia oppimateriaaleja oppimisalustasta käsin aoe:sta upotettuna sen eri näkymissä. 

Mikäli organisaatiosi haluaa näyttää Avointen oppimateriaalien kirjaston kaikkia oppimateriaaleja automaattisesti eri näkymissään, on mahdollista hyödyntää Finnan avointa rajapintaa. Rajapinnan kautta saat sekä avointen oppimateriaalien että muiden avointen aineistojen tietoja.  Lisätietoa rajapinnasta täältä.

Miten organisaationi voi tuoda oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien kirjastoon?

Avointen oppimateriaalien jakaminen Avointen oppimateriaalien kirjastoon tapahtuu pääasiassa kirjautumalla henkilökohtaisella Suomi.fi-, Haka- tai MpassID-tunnuksella palveluun ja tallentamalla materiaali tai materiaalit Omat oppimateriaalit -näkymän kautta. Jokaisella käyttäjällä voi olla useita oppimateriaaleja. Ohjeita tallennusprosessiin löytyy lisätietoa-sivuiltamme ja yleisistä ohjeistamme.

Mikäli oppimateriaaleja on suuri määrä (satoja tai enemmän) voi niitä tuoda Avointen oppimateriaalien kirjastoon myös rajapinnan kautta tai excel-pohjan avulla. Harvestointia varten organisaatiollanne pitää olla käytössä tai sitä varten on tehtävä oai pmh -provideri/rajapinta, jonka lisäksi palvelun metatietomallin on oltava yhteensopiva Avointen oppimateriaalien kirjastoon metatietomallin kanssa. Autamme organsiaatioita metatietomallien yhteensovittamisessa, mutta pääsäntöisesti palvelusta on löydyttävä metatietomallissamme määritellyt pakolliset tiedot jossain muodossa. Metatietomallista lisätietoa tästä wikisivustollemme johtavasta linkistä.

Mikäli harvestointi ei ole mahdollista, on vaihtoehtona oppimateriaalien tuonti excel-pohjan avulla. Exceliin täytetään tai kopioidaan oppimateriaalien tiedot niin että yhdellä rivillä on yhden oppimateriaalin tiedot. Jokaisesta oppimateriaalista on täydennettävä vähintään pakolliset metatiedot. Excel säästää aikaa erityisesti tilanteissa joissa oppimateriaaleille on joitain yhteisiä nimittäjiä esimerkiksi suurin osa on kohdennettu samalle kohderyhmälle ja koulutusasteelle. Tällöin päällekkäiset tiedot voi kopioida jokaiselle riville eikä tietojen syöttämiseen kulu merkittävästi aikaa.

Kaikkien Avointen oppimateriaalien kirjastossa näytettävien oppimateriaalien tulee olla avoimesti Creative Commons -lisenssillä lisensoituja ja organisaation on sitouduttava palvelun tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin.

Mikäli sinä tai organisaatiosi olette kiinnostuneita rajapintayhteistyöstä tai muista vaihtoehdoista, otattehan yhteyttä oppimateriaalivaranto@csc.fi niin voimme sopia yhteistyön toteuttamisesta.

Mistä voin luoda koulutusorganisaatiolleni tilin Avointen oppimateriaalien kirjastoon?

Avointen oppimateriaalien kirjastoon ei voi luoda organisaatiotiliä eikä organisaatio voi hallinnoida esim. oman organisaationsa Haka-käyttäjiä palvelussa. Kirjastoa käytetään henkilökohtaisella tunnistautumisella. 

Miten voin nähdä koulutusorganisaatiooni kuuluvien henkilöiden tekemiä oppimateriaaleja? Miten voin tuoda esille koulutusorganisaatiossani tehtäviä oppimateriaaleja?

Voit etsiä koulutusorganisaatioosi affilioituneiden henkilöiden oppimateriaaleja hakemalla tietyllä asiasanalla tai klikkamalla hakunäppäintä ilman rajausta ja rajaamalla tästä näkymästä oppimateriaalit organisaatio-tiedon mukaan. Huomaathan että affiliaatiot ovat itse ilmoitettuja eivätkä kaikki tekijät ole niitä lisänneet.

Kokoelma-ominaisuuden avulla voit luoda näkymiä, johon voit valita esimerkiksi koulutusorganisaatioosi kuuluvien henkilöiden tekemiä oppimateriaaleja. Yhdessä kokoelmassa voi olla niin monta oppimateriaalia kuin haluat ja voit myös lisätä kokoelmaa jäsentäviä otsikoita ja tekstipätkiä oppimateriaalien väliin. Julkaisemalla kokoelman muiden käyttöön teet siitä jaettavan ja haettavan kaikille Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttäjille. 

Millainen metatietomalli Avointen oppimateriaalien kirjastossa on?

Avointen oppimateriaalien kirjasto käyttää kansainvälisesti yhteensopivaa LRMI-pohjaista metatietomallia, joka on tarkoitettu oppimateriaalien laadukkaan löytämisen edistämiseen. Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen aikana metatietomalli profiloitiin Suomen koulutuskentän tarpeisiin yhdessä sidosryhmien kanssa. Metatietomallia kehitetään edelleen ja metatietomallin viimeisin dokumentaatio löytyy täältä. Metatitietomalli ja sen hyödyntämät sanastot ovat avoimesti käytettäviä kaikenlaisten oppimateriaalien metatiedottamiseen.  • No labels